Αρμοδιότητα του συγκεκριμένου τμήματος είναι η σύνταξη και υποβολή “Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης – ΟΣΔΕ”. Για την δήλωση ΟΣΔΕ μπορείτε να απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας: Τσαλοπούλου 5 Σέρρες – Τηλ. 2321065900,  ή στους επίσημους κατά τόπους συνεργάτες μας.

Δίκτυο συνεργατών:

[easy2map id=1]

Καταχώρηση και πληρωμή δήλωσης ΟΣΔΕ