Είστε αγρότης ή επιχειρηματίας του πρωτογενή τομέα; Μάθετε για τις προοπτικές ανάπτυξης σας τώρα!

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία: “Βέρρος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.”, η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015 αποτελεί σύμπραξη δύο επιχειρήσεων:

Της επιχείρησης “Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος”  www.kverros.gr που ιδρύθηκε το 1996, με αντικείμενο εργασιών την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών  για την υπαγωγή των επιχειρήσεων σε εθνικές και κοινοτικές δράσεις χρηματοδοτήσεων και την λογιστική υποστήριξη δημοσίων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα εργασίες που επεκτείνονται σε όλο το εύρος των Οικονομοτεχνικών  δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων όπως υπηρεσίες προώθησης των εξαγωγών, υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης, έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, υπηρεσίες επιμορφωτικών σεμιναρίων και οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Της ομόρρυθμης εταιρίας “Σ. Αμοιράς-Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε.”  www.enateam.gr που ιδρύθηκε το 2006, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Εκπόνησης Μελετών και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων σε φορείς του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων-ενισχύσεων-επιδοτήσεων, από Εθνικούς αλλά και Ευρωπαϊκούς Πόρους, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής, περιφερειακής αλλά και εθνικής οικονομίας. Επίσης, η εταιρεία παρέχει πλήθος άλλων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που αφορούν την καθημερινή λειτουργία φορέων και επιχειρήσεων αλλά και τον σχεδιασμό δράσεων-ενεργειών στο πλαίσιο του ταχέως εξελισσόμενου περιβάλλοντος.

Η εταιρεία “Βέρρος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.”, δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών, με κύρια αντικείμενα την εκπόνηση οικονομικοτεχνικών και γεωτεχνικών μελετών καθώς και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα και έχει ως κύρια ενασχόληση την υποστήριξη επιχειρήσεων και ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, που δραστηριοποιούνται στη γεωργία ή την κτηνοτροφία, έχοντας εξασφαλίσει πιστοποίηση ως Πιστοποιημένος ΦορέαςΚέντρο Υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ στο Νομό Σερρών.

Γνωρίστε τους ανθρώπους μας

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της “Βέρρος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.” συνίσταται στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Αμοιράς Σταύρος
Αμοιράς ΣταύροςΔιεύθυνση

Γεννήθηκε το 1979 στις Σέρρες.
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με άδεια Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών (πτυχίο μελετητή, κατηγορία 3 και 5, τάξης Α΄, ΑΜ. 15806).
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για υπαγωγή των επιχειρήσεων σε εθνικές και κοινοτικές δράσεις χρηματοδοτήσεων καθώς και παροχή λογιστικής υποστήριξης δημοσίων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Είναι συνιδρυτής της εταιρίας “Σ. Αμοιράς-Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε.”, η όποια φέρει τον διακριτικό τίτλο “ena-Σύμβουλοι Ανάπτυξης” και έχει ως κύριο αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την διαχείριση επενδυτικών σχεδίων σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Το 2015 η εταιρία “Σ. Αμοιράς-Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε”, σε συνεργασία με την επιχείρηση “Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος”, δημιούργησε την εταιρεία “Βέρρος Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.”
Γνωρίζει Αγγλικά.

Μπαρδακίδης Δημήτρης
Μπαρδακίδης ΔημήτρηςΔιεύθυνση

Αποφοίτησε από τη Γεωπονική Σχόλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για υπαγωγή των επιχειρήσεων σε εθνικές και κοινοτικές δράσεις χρηματοδοτήσεων καθώς και πλήθος άλλων γεωτεχνικών μελετών.

Είναι συνιδρυτής της εταιρίας “Σ. Αμοιράς-Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε.” η όποια φέρει τον διακριτικό τίτλο “ena-Σύμβουλοι Ανάπτυξης” και έχει ως κύριο αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την διαχείριση επενδυτικών σχεδίων σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα.

Το 2015 η εταιρία “Σ. Αμοιράς-Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε.”, σε συνεργασία με την επιχείρηση “Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος”, δημιούργησε την εταιρεία “Βέρρος Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.”

Γνωρίζει Αγγλικά.

Βέρρος Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος ΒέρροςΔιεύθυνση
Γεννήθηκε το 1967 στις Σέρρες.
Αποφοίτησε το 1992 από τη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Είναι ιδρυτής της εταιρείας «Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος» και συνιδρυτής της εταιρείας «Βέρρος Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», ενώ υπήρξε ασκούμενος στην Βιομηχανία Eduard Hueck GmbH & Co.KG, Lüdenscheid Γερμανίας.

 • Εγγεγραμμένος Ελεγκτής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του άρθρου 7 του Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ με Α.Μ.038970.
 • Άδεια Εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών-κατηγορία πτυχίου 3-τάξη Γ και Επιχειρησιακής Έρευνας-κατηγορία πτυχίου 5-τάξη Β από το ΠΕΧΩΔΕ με Α.Μ. 14940.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης από το ΟΕΕ με Αρ. Αδείας 016562.
 • Κάτοχος διπλώματος στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Financial Reporting Standards) του Οργανισμού Association of International Accountants- A.I.A.
 • Μέλος του μητρώου Θεματικών Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΜΜΕΧ στους τομείς Μελέτες επενδυτικών ευκαιριών και Έρευνες αγοράς, με αριθμό μητρώου ΜΣ 1493.
 • Πιστοποιημένος επιχειρηματικός Σύμβουλος – εγγεγραμμένο μέλος στο Μητρώο Συμβούλων Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕ με αριθμό μητρώου MIS 296487.
 • Πιστοποιημένος εισηγητής – Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης) με αριθμό μητρώου 410832.
 • Πιστοποιημένος εισηγητής – Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΚΔΥ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Υγείας).

Εξειδίκευση: Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών και εισηγητής σε θέματα οργάνωσης, ανάπτυξης, διοίκησης, λογιστικών-φοροτεχνικών εργασιών, επενδύσεων.
Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.

Κουρτέση ΑρτεμισίαΣύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης
Αποφοίτησε από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας – Τμήμα Γεωπονίας, με πτυχίο στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, το 2006.
Εργάστηκε στο τμήμα εργαστηριακού ελέγχου αναγνώρισης και ταυτοποίησης εντόμων του Νομαρχιακού Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών Ν.Σερρών.

Διαθέτει εμπειρία:
Στην Τεχνολογία και Ποιοτικό Έλεγχο Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Στην Τεχνολογία και Ποιοτικό Έλεγχο Ελαιόλαδου και λιπαρών υλών
Στις Αναλύσεις, ταυτοποίησης και κλασματοποίησης φυσικών εκχυλισμάτων
Στην Τεχνολογία και Ποιοτικό Έλεγχο Προϊόντων Σιτηρών
Στη Μεταποίηση και Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά

Καλαϊτζή ΠεριστέραΣύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης
Αποφοίτησε από τη Σχολή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καστοριάς, το 2008.
Εργάστηκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΕΑΣ Βισαλτίας ως υπεύθυνη στο τμήμα δηλώσεων ΟΣΔΕ, από το 2008.
Γνωρίζει Αγγλικά και Τουρκικά

Τι είπαν πελάτες μας για εμάς

“Η εταιρεία Βέρρος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. υπήρξε πολύτιμος σύμβουλος καθ’ όλη τη διάρκεια μελέτης και υλοποίησης του επενδυτικού μας σχεδίου.”

Γιώργος Ιχτιάρης -Μονάδα μεταποίησης αμυγδάλων

“Στην Βέρρος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. βρήκα τον συνεργάτη που έψαχνα! Ολοκλήρωσα τη δήλωση ΟΣΔΕ εύκολα και γρήγορα”

Κωνσταντίνος Μπαρμπούτης -Αγρότης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι άνθρωποι της “Βέρρος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.” είναι στη διάθεση σας για να σας βοηθήσουν στο επόμενο σας project.

  ΟΝΟΜΑ *

  ΕΠΙΘΕΤΟ *

  EMAIL *

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΘΕΜΑ

  ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;