Ο τομέας Οικονομικών Μελετών είναι αρμόδιος για την υποβολή και εκπόνηση μελετών, την οργάνωση και καθοδήγηση ομάδων παραγωγών και την διοίκηση των εγκεκριμένων έργων των οργανισμών και φορέων για την χρηματοδότησή τους από προγράμματα ΠΑΑ και τις Ευρωπαϊκές δράσεις και πρωτοβουλίες. Η στενή συνεργασία με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την εμπειρία των στελεχών εξασφαλίζει λύσεις που είναι οικονομικά βιώσιμες, τεχνικά βέλτιστες και σέβονται το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η εταιρεία παρακολουθεί και ενημερώνει έγκαιρα τους ενδιαφερόμενους για όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο ΠΑΑ 2014-2020. Βασικός στόχος της εταιρείας αποτελεί η υποβοήθηση των παραγωγών στην δημιουργία ομάδων παραγωγών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία βιώσιμων μονάδων παράγωγης τόσο του πρωτογενή όσο και του δευτερογενή τομέα, διερευνώντας προς όφελος των ομάδων αυτών, δυνατότητες συνεργασίες με επιχειρήσεις του εξωτερικού, ένταξη τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και την δυνατότητα δημιουργίας Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας. Παράλληλα αποτελεί σημαντικό κόμβο πληροφόρησης ενδιαφερομένων επενδυτών μεταφέροντας πληροφορίες που αφορούν το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που βρίσκονται σε ισχύ ή αναμένονται.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι άνθρωποι της “Βέρρος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.” είναι στη διάθεση σας για να σας βοηθήσουν στο επόμενο σας project.

  ΟΝΟΜΑ *

  ΕΠΙΘΕΤΟ *

  EMAIL *

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΘΕΜΑ

  ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;