Τομέας Λογιστικών Εργασιών και Μισθοδοσίας

Τομέας Λογιστικών Εργασιών και Μισθοδοσίας 2017-07-19T13:06:46+00:00

Ο τομέας αυτός έχει την ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών των πελατών της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, μεριμνά για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων των πελατών και της ίδιας, τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο λογιστικά βιβλία για κάθε κατηγορία επιχείρησης/οργανισμού, τηρεί τα βιβλία, ευρετήρια και άλλα έντυπα που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία που ισχύει και φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση τους. Επιπλέον, ευθύνη του τομέα αυτού είναι ο μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας, εισφορών, ασφαλιστικών ταμείων (κύριων και επικουρικών), Φ.Μ.Υ. Επίσης είναι υπεύθυνο για ολοκληρωμένη διαδικασία προσλήψεων – απολύσεων καθώς και την σωστή ενημέρωση-τήρηση των βιβλίων αδειών όπως ορίζονται από την σχετική νομοθεσία που ισχύει.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι άνθρωποι της «Βέρρος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» είναι στη διάθεση σας για να σας βοηθήσουν στο επόμενο σας project.

ΟΝΟΜΑ *
ΕΠΙΘΕΤΟ *
EMAIL *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΘΕΜΑ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;