Τομέας Υποστήριξης Επιχειρήσεων

Τομέας Υποστήριξης Επιχειρήσεων 2017-07-19T13:04:03+00:00

Ο τομέας αυτός αναλαμβάνει τόσο τον μακροχρόνιο όσο και τον βραχυχρόνιο προγραμματισμό επιχειρήσεων, την επεξεργασία των ποσοτικών  στοιχείων, με σκοπό την υποβοήθηση της διοίκησης της επιχείρησης στην λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα:

  • Συγκεντρώνει και μελετά τις νέες επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.
  • Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την τακτική και μεθοδολογία δράσης και την αποτελεσματικότητα των έργων.
  • Καθοδηγεί τα επιμέρους τμήματα για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συμβάντων.
  • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πελατών, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται με τα επιμέρους τμήματα και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
  • Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Κάθε επιχειρηματίας που επιδιώκει την ανάπτυξη της επιχείρησής του, είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να απευθυνθεί και σε αγορές εκτός της χώρας του, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει, να αξιοποιήσει διάφορες οικονομικές ενισχύσεις, να ανταλλάξει εμπειρίες και γνώσεις, και να διευρύνει τον επαγγελματικό του ορίζοντα. Ένας άλλος λόγος που επιβάλλει την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης, είναι η ανάγκη απάντησης στην κρίση, όπως αυτή βιώνεται στην Ελλάδα, και η οποία (μεταξύ πολλών άλλων συνεπειών) έφερε μείωση και στον αριθμό των ΜΜΕ. Προϋπόθεση, βέβαια, για μία τέτοια δράση είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι άνθρωποι της «Βέρρος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» είναι στη διάθεση σας για να σας βοηθήσουν στο επόμενο σας project.

ΟΝΟΜΑ *
ΕΠΙΘΕΤΟ *
EMAIL *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΘΕΜΑ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;