Στα 60 ευρώ ανά στρέµµα σε κηπευτικά, καπνό και στα 90 ευρώ ανά στρέµµα σε ακτινίδια, σύκα, φράουλες και ακρόδρυα οριστικοποιήθηκε το ετήσιο πριµ για τα νέα προϊόντων που θα ενταχθούν στη 2η πρόσκληση Βιολογικής Γεωργίας.
Επιπλέον 3 έτη ενίσχυση για τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο των βιολογικών, όταν λήξει το πρόγραμμά τους.
Όσον αφορά τα φίλτρα εισαγωγής στο Μέτρο, αφαιρέθηκε εξολοκλήρου ο κόφτης Natura 10% και µπήκε στη θέση του η προτεραιότητα στους κατ’ επάγγελµα, η χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος κ.α. Μένει να φανεί εάν τα νέα αυτά κριτήρια προτεραιότητας που αποφάσισαν οι διαχειριστικές αρχές, θα είναι ικανά ώστε να γίνει σωστό ξεσκαρτάρισµα των τελικών δικαιούχων και να αποτρέψει την κοσµοσυρροή.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης Βιολογικών για τη φυτική παραγωγή προβλέπονται τα εξής:
Για τους νεοεισερχόµενους (∆ράση 10.1.1) εφόσον ο συνολικός προϋπολογισµός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι µεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής:
Προτεραιότητα θα δίνεται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας
Εντασσόµενη έκταση. Όσο µεγαλύτερη τόσο πιο πολλά µόρια.
Εντασσόµενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
Για τους παλιούς βιοκαλλιεργητές (∆ράση 10.2.1) εφόσον ο συνολικός προϋπολογισµός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι µεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής:
Προτεραιότητα θα δίνεται σε επαγγελµατίες αγρότες.
Θα µετράει η χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος.
Εντασσόµενη έκταση. Όσο µεγαλύτερη τόσο πιο πολλά µόρια.
Εντασσόµενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης Βιολογικών για την κτηνοτροφία προβλέπονται τα εξής:

Για τους νεοεισερχόµενους (∆ράση 10.1.2) εφόσον ο συνολικός προϋπολογισµός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι µεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής:

  • Γεωργοί νεαρής ηλικίας.
  • Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών.

Για τους παλιούς κτηνοτρόφους της βιολογικής (∆ράση 10.2.2) εφόσον ο συνολικός προϋπολογισµός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι µεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής:

  • Προτεραιότητα θα δίνεται σε επαγγελµατίες αγρότες.
  • Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών.
  • Θα µετράει η χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος.

Στα υπόλοιπα σηµεία, δηλαδή εκτός των νέων προϊόντων (Καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα, ακτινίδιο, συκιά, µικρόκαρπες, αβοκάντο, ακρόδρυα) και των νέων κριτήριων προτεραιότητα, δεν αναµένονται ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση µε το πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης.
Αυτό που µένει όµως να φανεί είναι εάν οι αρχές θα επιλέξουν να διατηρήσουν το αυξηµένο µέγιστο πριµ 45 ευρώ ανά στρέµµα στη βιολογική κτηνοτροφία, που µπήκε εκτάκτως ως µέσο αντιµετώπισης των προβληµάτων που δηµιούργησε η τεχνική λύση διαµοιρασµού των βοσκοτόπων.


Για ακόμα 3 έτη ενίσχυση για τους νέους βιοκαλλιεργητές όταν λήξει το πρόγραμμά τους
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δεσµεύσεών τους οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο των βιολογικών, θα µπορούν, κατόπιν πρόσκλησης να ενταχθούν στην αντίστοιχη δράση για τους «παλιούς». Η διάρκεια των δεσµεύσεων τους, εφόσον κάνουν αυτό το βήµα, θα είναι δύο ετών, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να λάβουν παράταση για ακόµα ένα χρόνο. Η παραπάνω πρόβλεψη ισχύει για φυτική και ζωική παραγωγή.
Η νέα προκήρυξη χωρίς τον κόφτη Natura, σύµφωνα µε τις διαχειριστικές αρχές θα γίνει εντός του 2017 (οι πληροφορίες την τοποθετούν στα τέλη του έτους) µε τους εναποµείναντες πόρους που υπολογίζονται γύρω στα 400 εκατ. ευρώ. Η 2η αυτή πρόσκληση θα αφορά κατά κύριο λόγο τη βιολογική κτηνοτροφία (Μ11.1.2 και Μ11.2.2) αλλά και µέρος της βιολογικής γεωργίας.