Αποζημιώσεις στη φυτική παραγωγή για ζημιές του έτους 2017, με ποσό ύψους 7,2 εκατ. ευρώ, αναμένεται να πληρώσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο ΕΛΓΑ, μετά την έγκριση πίστωσης του σχετικού ποσού. Αναμένεται ανακοίνωση του Οργανισμού για την ημερομηνία της πληρωμής, καθώς και η λίστα με τα ποσά ανά νομό.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με την Έγκριση πίστωση 7,2 εκατ. για αποζημιώσεις ΕΛΓΑ του 2017.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους επτά εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.206.500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του (ης) « 1.67.01.000 Ασφαλιστικές αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. φυτικού τομέα» K.A. Εξόδων 00 του οικονομικού έτους 2017 για «Εκκαθάριση αποζημιώσεων στη φυτική παραγωγή για ζημιές του έτους 2017».

Πηγή: Agronews.gr