Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ανακοινώνει ότι σήμερα αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου η κατάταξη των υποψηφίων Νέων Γεωργών, όλων των Περιφερειών.
Εδώ κάθε υποψήφιος μπορεί να αναζητήσει την κατάταξη της αίτησής του.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στον Πίνακα δικαιούχων είναι 2063 υποψήφιοι, με συνολικό ποσό ενίσχυσης 39.641.000 €
Στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων περιλαμβάνονται 216 υποψήφιοι με συνολικό ποσό ενίσχυσης 3.999.500€. Για τους υποψήφιους αυτούς, απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.
Ο Πίνακας επιλαχόντων περιλαμβάνει 1134 αιτήσεις που είναι επιλέξιμες, αλλά, προς το παρόν, δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις.
Ο Πίνακας απορριπτόμενων περιλαμβάνει 168 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

Τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί η απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με τα επίσημα αποτελέσματα.