Η παροχή κινήτρων μεταβίβασης εκμεταλλεύσεων σε νέους αγρότες και το αίτημα να παραμείνει ως έχει το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης καθώς αναγνωρίστηκε ως το κύριο εργαλείο που βοηθά στη συνέχιση της παραγωγής αποτελούν δύο από τα κυριότερα αιτήματα των αγροτών που συμμετείχαν στη διαβούλευση για την ΚΑΠ μετά το 2020.

Βάσει των συμπερασμάτων της διαβούλευσης, η άμεση στήριξη του εισοδήματος των γεωργών θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό.
Σημειώνεται ότι το 97% των αγροτών ανέφεραν ως κύριο εμπόδιο της γεωργικής παραγωγής το περιορισμένο μερίδιο της αξίας που καρπώνονται από την τιμή του προϊόντος που διατίθεται στο λιανεμπόριο. Επιπλέον συμφωνούν ότι το γεωργικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό, σημειώνοντας επίσης τη δυσκολία αγοράς ή μίσθωσης αγροτικής γης.

Σημειώνεται εδώ ότι οι απαντήσεις των πολιτών εκτός αγροτικής παραγωγής κινούνταν μόνιμα στο φιλοπεριβαλλοντικό φάσμα, σημαντική συνιστώσα που θα ληφθεί υπόψη για το θεσμικό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής πολιτικής μετά το 2020.

Αναλυτικότερα, τα παραπάνω είναι τα βασικά συμπεράσματα δημόσιας διαβούλευσης, που δόθηκαν στην δημοσιότητα στις 7 Ιουλίου, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), στην υπήρξαν περισσότερες από 322.000 συμετοχές από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων αγροτών, πολιτών, οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
Σαφείς στόχοι
Τα συμπεράσματα της διαβούλευσης είναι επίσης σαφή για το τι πρέπει να επιτύχει η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς αποτελεί βασικό αίτημα, όπου η πλειονότητα των ερωτηθέντων (88%) αναγνωρίζει ότι τα εισοδήματα των γεωργών είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ και ότι οι αγρότες λαμβάνουν μόνο ένα μικρό ποσό της τελικής τιμής καταναλωτή για τα τρόφιμα (97%). Η άμεση στήριξη του εισοδήματος των γεωργών θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό (66% των ερωτηθέντων).

Ο επόμενος κύριος στόχος της ΚΑΠ πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι αγρότες θα ενθαρρύνονται να διαδραματίσουν το ρόλο τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στη μείωση της υποβάθμισης του εδάφους και στην εξασφάλιση βιώσιμης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Είναι επίσης σαφές από τα συμπεράσματα ότι, τόσο οι πολίτες όσο και οι αγρότες, επιθυμούν η μελλοντική ΚΑΠ να είναι απλούστερη και λιγότερο γραφειοκρατική, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προκλήσεις αυτές.

Τα συμπεράσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν τον προβληματισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας. Μια ανακοίνωση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ θα ακολουθήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων πιθανών μελλοντικών προτάσεων πολιτικής.

Το ιστορικό
Η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΑΠ ξεκίνησε στις 2 Φεβρουαρίου 2017 και διήρκεσε μέχρι τις 2 Μαΐου 2017. Ήταν ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και οργανώσεις και οργανώθηκε μέσω ερωτηματολογίου και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Στόχος της διαβούλευσης ήταν να συγκεντρωθούν απόψεις από αγρότες, οργανισμούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τρία βασικά θέματα:

-Τη γεωργία, τις αγροτικές περιοχές και την ΚΑΠ σήμερα.

-Τους στόχους και τη διακυβέρνηση της ΚΑΠ

-Τη γεωργία, τις αγροτικές περιοχές και την ΚΑΠ αύριο.

Περιελάμβανε 28 κλειστές ερωτήσεις (πολλαπλών επιλογών), πέντε ανοικτές ερωτήσεις και τη δυνατότητα αποστολής εγγράφων θέσεων.

Πηγή: Agronews.gr