Με ανακοίνωση του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ενημερώνονται οι παραγωγοί ότι απαγορεύεται η καύση της καλαμιάς μετά τον αλωνισμό των δημητριακών (σιταριού, κριθαριού, καλαμποκιού και ρυζιού). Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, ο κάθε γεωργός επιλέγει να ακολουθήσει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές για τη διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών:

1. Ενσωμάτωση στο έδαφος
2. Βόσκηση της καλαμιάς
3. Διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωση της την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Όσον αφορά στα υπολείμματα των κλαδεμάτων στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις) συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων, εάν δεν γίνει θρυμματισμός τους με τα ειδικά μηχανήματα, μπορεί να εφαρμοσθεί η συγκέντρωση των υπολειμμάτων του κλαδέματος σε σωρό και καύση τους, με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πυρκαγιάς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μπορεί να επιτραπεί η καύση της καλαμιάς.
Στην περίπτωση που κάποιος γεωργός προβεί σε καύση καλαμιάς χωρίς την παραπάνω άδεια, η Πυροσβεστική Υπηρεσία συντάσσει έγγραφο που αναφέρει σε ποιο αγροτεμάχιο έχει διαπιστωθεί η καύση και το αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές είναι μείωση των ενισχύσεων κατά και τριπλασιασμός της ποινής, σε περίπτωση επανάληψης.
Πέρυσι επιβλήθηκαν τέτοιες ποινές σε αρκετούς παραγωγούς του Νομού μας που, παρά την ανάλογη προειδοποίηση εκ μέρους της Υπηρεσίας μας, προέβησαν σε καύση καλαμιάς.