Να διατηρούν τουλάχιστον σταθερή την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσή τους οφείλουν οι Νέοι Αγρότες κατά τη διάρκεια της πενταετίας, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Ο Νέος Αγρότης καλείται να διατηρήσει τη γεωργική εκμετάλλευσή του στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διατηρούν σταθερό ή να αυξάνουν το ζωικό κεφάλαιο και στρεμματική τους έκταση, σύμφωνα με την αρχική παραγωγική τους δυναμικότητα την οποία δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Βρείτε εδώ τη σχετική Εγκύκλιο για τους Νέους Αγρότες.

Πηγή:Agronews.gr