Από 18 Αυγούστου ως και 2 Οκτωβρίου η προθεσμία των ιδιωτικών επιχειρήσεων για να υποβάλλουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους τους στη δράση 4.2.1 για τη Μεταποίηση με γεωργικό προϊόν.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση αυτή αφορά έργα πρώτης μεταποίησης αγροτικών προϊόντων προϋπολογισμού άνω των 600.000 ευρώ (Μέτρο 4.2.1), με δικαιούχους οργανώσεις παραγωγών, αγροτικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Παράταση υποβολής αιτήσεων στη Δράση 4.2.1 για τη μεταποίηση.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
Την παράταση της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020 από τη 18η Αυγούστου μέχρι και την 2α Οκτωβρίου 2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 756/46257/27-04-2017 «1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).

Πηγή: Agronews.gr