Από τα 57 ευρώ το μήνα ξεκινά το ποσό που καλείται να δαπανήσει ασφαλισμένος στον πρώην ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ), ο οποίος επιθυμεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης εντός του 2017. Το συγκεκριμένο ποσό ισχύει μόνο για όσους αγρότες εμφανίσουν ζημία ή δηλώσουν ατομικό φορολογητέο ετήσιο εισόδημα μέχρι 4.923,12 ευρώ (το κατώτατο δηλαδή μηνιαίο των 410,26 ευρώ) στην πιο πρόσφατη εκκαθαρισμένη δήλωσή τους.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Τυχόν όμως εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.
Όπως ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης, το μηνιαίο αντίτιμο για την εξαγορά πλασματικού χρόνου, ειδικά για τους πρώην ασφαλισμένους του ΟΓΑ, για το 2017 ισούται με το 14% του μηνιαίου τους φορολογητέου εισοδήματος, με κατώτατο όριο τα 410,26 ευρώ.

Ακόμη δηλαδή και στην περίπτωση που κάποιος εμφάνισε ζημία στην φορολογική δήλωση για το 2016, αν θέλει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο, το 2017, θα πρέπει να δαπανήσει 57 ευρώ για κάθε μήνα. Στην περίπτωση που δηλώνει μηνιαίο εισόδημα άνω των 410,26 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς αυξάνεται.

Σημειωτέον ότι για το 2018 το ανωτέρω ποσοστό για την εξαγορά πλασματικού χρόνου διαµορφώνεται σε 16% του μηνιαίου εισοδήματος, το 2019 σε 18% του μηνιαίου εισοδήματος, το 2020 σε 19% του μηνιαίου εισοδήματος, το 2021 σε 19,5% του μηνιαίου εισοδήματος και το 2022 κι εντεύθεν το ανωτέρω ποσοστό διαµορφώνεται στο τελικό 20% του μηναίου εισοδήματος.

Εγκύκλιος προς τις υπηρεσίες
Όπως τονίζεται σε πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ προς τις υπηρεσίες, η διάκριση που υπάρχει σχετίζεται με τον χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Με δεδομένο ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος τέθηκε εν ισχύ στις 13 Μαϊου 2016, διακρίνονται δύο μεγάλες κατηγορίες:

Α) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 13.5.16 έως 31.12.16. Στην περίπτωση αυτή η εισφορά για την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, θα υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015), εάν πρόκειται για ενεργούς ασφαλισμένους. Εάν όμως πρόκειται για ασφαλισμένους που βρίσκονταν σε διακοπή η εγκύκλιος τονίζει ότι:

* Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ).

* Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 μέχρι και 31/12/2016 η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.
Β) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1.1.17 και μετά. Εάν πρόκειται για ενεργούς ασφαλισμένους τότε ο προσδιορισμός της εισφοράς εκκρεμεί, αφού σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους. Εάν όμως αφορά ασφαλισμένους που βρίσκονται σε διακοπή ισχύουν τα εξής:

• Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ).

• Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 έως 31/12/2016 η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.

• Για όσους έχουν διακόψει μετά την 1/1/2017 εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Agronews.gr