Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών κάνει γνωστό σε όλους τους κτηνοτρόφους που διατηρούν ενεργές σταβλικές εγκαταστάσεις εντός των ορίων οικισμών ή πλησίον αυτών, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 940/81279 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2741/Β’/04 Αυγούστου 2017), βάσει της οποίας είναι, πλέον, δυνατή η έκδοση άδειας διατήρησης, για τις παραπάνω κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα και για έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας, τέρμα Ομονοίας: Στο γραφείο 9, στον γεωπόνο Χατζίκα Αθανάσιο, τηλ. 23213-55215 και στο γραφείο 8, στον υπάλληλο Τερπεζίδη Βασίλειο, τηλ. 23213-55212.
Η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 04 Δεκεμβρίου 2017.