Έως τα τέλη Αυγούστου πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που κατέθεσαν όσοι ενδιαφερόµενοι έµειναν εκτός του προγράµµατος νέων γεωργών και άρα εκτός της πληρωµής της πρώτης δόσης (συνολικά 148 εκατ. ευρώ), που ολοκληρώνεται, σε 9 από τις συνολικά 13 περιφέρειες της χώρας.

Aκόμα και στις περιφέρειες που δεν έγιναν πληρωμές, η εξέταση των ενστάσεων μπορεί να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο
Οι πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε καλό δρόµο όσον αφορά στην εξέταση των ενστάσεων των ενδιαφερόµενων παραγωγών που ολοκληρώθηκαν τέλη Ιουλίου, γεγονός που «δίνει πόντους» για πληρωµή, ακόµα και µέσα στο Σεπτέµβριο, πιθανότατα όµως προς το τέλος του µήνα.
Σηµειώνεται ότι όσον αφορά στους ενιστάµενους, αν επιτύχουν βαθµολογία, πάνω από το µέσο όρο της εκάστοτε περιφέρειας, η πληρωµή γίνεται µε υπερ-δέσµευση και δεν «βγαίνει» από τον κατάλογο των επιλέξιµων κανείς παραγωγός.

Μαζί µε εκείνους που έχουν καταθέσει ένσταση και τελικά δικαιωθούν, περί τα τέλη Σεπτεµβρίου, θεωρείται µε τα σηµερινά δεδοµένα πιθανόν, να πληρωθεί την α΄ δόση ακόµα µια κατηγορία νέων, οι εν δυνάµει. Πρόκειται για παραγωγούς για τους οποίους εκκρεµεί η κατάθεση στις αρµόδιες υπηρεσίες κάποιου απαιτούµενου δικαιολογητικού.
Υπενθυµίζεται ότι οι πρώτες πληρωµές ξεκίνησαν στις 4 Αυγούστου, όπως γνωστοποίησαν µε ανακοινώσεις τους το υπουργείο και ο οργανισµός πληρωµών. Πρώτοι έλαβαν χρήµατα σταδιακά, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο, όσοι περιλαµβάνονται στις καταστάσεις πληρωµών των περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Νοτίου Αιγαίου.
Μέχρι, τώρα, το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου και πάλι σταδιακά, εκτιµάται ότι θα λάβουν το 70% του πριµ οι δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί στις Περιφέρειες εκείνες, που έµειναν εκτός από το πρώτο «γκρουπάρισµα» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Βορείου Αιγαίου.

Εξοφλήθηκαν υπόλοιπα εξισωτικής 2015

Πληρώθηκαν, όπως είχε προαναγγείλει η Agrenda στο περασµένο της φύλλο τα υπόλοιπα εξισωτικής αποζηµίωσης του 2015, πριν της Παναγίας (15 Αυγούστου), οι δικαιούχοι παραγωγοί.
Η πίστωση των λογαριασµών όσων την δικαιούνταν έγινε την Παρασκευή 11 Αυγούστου και τα χρήµατα φάνηκαν στους λογαριασµούς την ∆ευτέρα 14 του µηνός, κάτι που επιβεβαίωσε και ο αρµόδιος οργανισµός πληρωµών, µε σχετική του ανακοίνωση.

Συνολικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πληρώθηκαν 7.252 παραγωγοί τα υπόλοιπα της εξισωτικής του 2015, ήτοι ένα ποσό της τάξεως των 11,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο δεν έλειψαν µεµονωµένα παράπονα για περικοπές στα δικαιούµενα ποσά και για παραγωγούς, που έµειναν εντελώς εκτός.

Εκτός αυτού, σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, έγιναν πληρωµές για µια σειρά από ανειληµµένες υποχρεώσεις και άλλων µέτρων όπως για τη µείωση της νιτρορύπανσης και της ολοκληρωµένης διαχείρισης καπνού.
Αναφορικά µε τις εκρεµµείς ενισχύσεις βιολογικών, συνεχίζεται σταδιακά η ροή των πληρωµών για τις χρονιές 2012, 2013 και 2014. Για παράδειγµα, η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας (∆.Α.Ο.Κ) της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας ανακοίνωσε ότι έχει στείλει προς πληρωµή αιτήµατα που αφορούν τη ∆ράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία (3η πληρωµή Βιολογικής Κτηνοτροφίας έτους 2012) και αφορά 457 ∆ικαιούχους µε συνολικό ποσό πληρωµής 2.814.272,62 ευρώ.
Παράλληλα, σε σχέση µε τα βιολογικά του 2015, εκτιµάται ότι οι πιστώσεις θα ξεκινήσουν, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έως το τέλος του Αυγούστου.

Πρώτα πορίσµατα µετά αποζηµιώσεις για ζηµιές του 2017
Ενηµέρωση σχετικά µε ζηµιές που προξενήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις και τις βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν το δεύτερο δεκαπανθήµερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου του 2017 σε διάφορες καλλιέργειες (σιτηρών, κερασιών, µηδικής βίκου, φακής, κ.λπ.) στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Μαγνησίας, παρέσχε στην βουλή ο Βαγγέλης Αποστόλου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σηµείωσε ότι, «διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισηµάνσεις από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις ζηµιάς εκ µέρους των παραγωγών. Το έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε για τις καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκοµιδής και συνεχίζεται για τις υπόλοιπες, όπου αναµένεται σύντοµα η ολοκλήρωσή τους. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς».

Πηγή: Agronews.gr