Τεκμήρια-κόφτες στα επιδόματα αποκαλύπτονται πίσω από τις χιλιάδες απορριπτικές αποφάσεις που βγάζει ο ΟΓΑ σε όσους άνω των 67 ετών με πενιχρά εισοδήματα υποβάλλουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων το οποίο ανέρχεται ως 360 ευρώ το μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου.
Στα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος υπολογίζονται και τα τεκμήρια διαβίωσης με αποτέλεσμα χιλιάδες ανασφάλιστοι άνω των 67 ετών να μην μπορούν να πάρουν τα 360 ευρώ, στην περίπτωση που το φορολογητέο τους εισόδημα προκύπτει μεγαλύτερο λόγω τεκμηρίων!

Ο νόμος 4387/2016, η υπουργική απόφαση αλλά και η εγκύκλιος του ΟΓΑ που εκδόθηκε για την εφαρμογή του μέτρου δεν προβλέπουν την εξαίρεση των τεκμηρίων από τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος για την χορήγηση του επιδόματος των 360 ευρώ.

Αυτόματος κόφτης

Η μη εξαίρεση των τεκμηρίων έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνεται ως φορολογητέο εισόδημα όχι μόνο το πραγματικό δηλούμενο εισόδημα αλλά και το τεκμαρτό εισόδημα που βγάζουν τα τεκμήρια με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης των προσώπων αυτών.

Ο κόφτης των κρυφών τεκμηρίων ενεργοποιείται αυτόματα από τον ΟΓΑ όχι με βάση το τι δηλώνουν όσοι ζητούν να λάβουν την παροχή των 360 ευρώ, αλλά με βάση την εκκαθέριση του φόρου εισοδήματος στην οποία απεικονίζεται και το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα!

Στις περιπτώσεις λοιπόν που το τεκμαρτό εισόδημα υπερβαίνει το όριο των 4.320 ευρώ που έχει τεθεί από το νόμο για τη λήψη του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τον ΟΓΑ, τότε αυτομάτως οι αιτήσεις απορρίπτονται ακόμη και αν τα πρόσωπα που είναι ανασφάλιστα και έχουν κλείσει τα 67 έχουν μηδενικό εισόδημα!

Σημειώνεται πως η ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για κάθε άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο φορολογούμενο και σε 5.000 ευρώ για τους έγγαμους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Τα ποσά αυτά είναι ελάχιστα που λαμβάνει υπόψη η εφορία για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος εφόσον ο φορολογούμενος δηλώνει έστω και 1 ευρώ πραγματικό εισόδημα ή εφόσον βαρύνεται με οποιοδήποτε άλλο τεκμήριο διαβίωσης λόγω χρήσης κατοικίας ή αυτοκινήτου.

Για την εφορία δηλαδή ένας ηλικιωμένος που ζει είτε σε ιδιόκτητο σπίτι είτε σε ενοίκιο θεωρείται ότι πρέπει να «διαθέτει» εισόδημα τουλάχιστον 3.000 ευρώ το χρόνο για να βγάζει τα έξοδα διαβίωσης. Ακόμη και αν το πραγματικό εισόδημαα είναι μικρότερο, έστω 2.000 ευρώ, το φορολογητέο εισόδημα που θα λάβει υπόψη η εφορία θα είναι αυτό που βγάζουν τα τεκμήρια με ελάχιστο τις 3.000 ευρώ.

Ατό είναι και το «φορολογητέο εισόδημα» με βάση το οποίο εξετάζονται και γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται από τον ΟΓΑ οι αιτήσεις χιλιάδων ανασφάλιστων υπερήλικων που διεκδικούν το επίδομα που ανέρχεται έως 360 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία ένα 50% των αιτήσεων απορρίπτονται από τον ΟΓΑ όχι επειδή οι δικαιούχοι διαθέτουν πραγματικό εισόδημα μεγαλύτερο των 4.320 ευρώ, αλλά διότι κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αποκαλύπτεται ότι το φορολογητέο εισόδημα που υπολογίζει η εφορία είναι μεγαλύτερο!

Ειδικότερα Ο ΟΓΑ απέρριψε αίτηση ηλικιωμένης επειδή ως φορολογητέο εισόδημα ελήφθη υπόψη το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό. Η εν λόγω ηλικιωμένη εισπράττει μόνο 200 ευρώ από το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) αλλά καταβάλλει και ενοίκιο στο σπίτι όπου διαμένει.

Παρότι με τα 200 ευρώ από το ΚΕΑ πληροί τα κριτήρια για να πάρει και άλλα 160 ευρώ επίδομα ανασφάλιστου από τον ΟΓΑ ώστε να συμπληρώσει τα 360 ευρώ που είναι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης εντούτοις ο ΟΓΑ έβγαλε απορριπτική απόφαση. Ο λόγος της απόρριψης είναι επειδή ως φορολογητέο εισόδημα δεν ελήφθησαν υπόψη μόνο τα 200 ευρώ του ΚΕΑ αλλά προστέθηκε και το τεκμήριο που βγάζει η εφορία από τη μίσθωση του ακινήτου!

Με το φορολογητέο εισόδημα από τα τεκμήρια υπερέβη τις 4.320 ευρώ και η απόφαση του ΟΓΑ ήταν απορριπτική.

Πηγή: Agronews.gr