Ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ Ν. Σερρών, κ. Μιχάλης Τζελέπης κατέθεσε Ερώτηση και Αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο Σταθάκη, διά μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής, αναφορικά με την «απαγόρευση ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σερρών».
Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο Βουλευτής: «Πολλοί Σερραίοι κτηνοτρόφοι αλλά και τοπικοί Αγροτικοί Σύλλογοι και Συνεταιρισμοί, διαμαρτύρονται για την απαγόρευση ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων στην εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή, βόρεια της πόλης των Σερρών, στην οποία είναι σε ισχύ το Πολεοδομικό Διάταγμα «Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις την εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Σερρών» ΦΕΚ 512 Τεύχος ΄Δ, από τις 16/9/1980. Στο εν λόγω διάταγμα, αναφέρεται ρητά ότι σε μια έκταση άνω των 52 χιλιάδων στρεμμάτων που βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σερρών, από τον συνοικισμό Επταμύλων-Οινούσας, τις περιοχές των κοιλάδων Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Γεωργίου της πόλης των Σερρών, μέχρι την Χρυσοπηγή, το Μετόχι και τον Λευκώνα, επιτρέπεται μόνον η ανέγερση κατοικιών, θερμοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, φρεατίων και γεωργικών αποθηκών, αποκλείοντας ουσιαστικά την δυνατότητα κατασκευής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, από τον Σεπτέμβριο του έτους 1980 και έπειτα».
Επιπροσθέτως, ο κ. Τζελέπης επισημαίνει τα εξής: «Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι η κτηνοτροφία αποτελούσε και αποτελεί την βασική ασχολία μεγάλου μέρους των κατοίκων της περιοχής των Σερρών, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην τοπική οικονομία, το συγκεκριμένο πολεοδομικό διάταγμα και οι περιορισμοί που αυτό περιλαμβάνει αποτελούν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου σε έναν καθαρά αγροτικό Νομό που εκτός των άλλων, κατέχει σημαντικότατο μερίδιο στον πρωτογενή τομέα παραγωγής της Χώρας, έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα, στον οποίο πέφτει το βάρος για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας και την έξοδο από την κρίση. Εφόσον διασφαλιστεί η άσκηση της κτηνοτροφίας στην περιοχή, χωρίς βλαπτικές συνέπειες στην βιώσιμη ανάπτυξη των εκεί οικισμών και χωρίς να παραμερίζεται φυσικά η μέριμνα για το περιβάλλον και την φυσιογνωμία της περιοχής, είναι απαραίτητη η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας (Πολεοδομικού Διατάγματος), ώστε αυτή η απαγόρευση να περιοριστεί στα όρια των εκεί οικισμών (τηρώντας τις νόμιμες αποστάσεις) και να προστεθεί στο σχετικό Διάταγμα η δυνατότητα ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων (κτηνοτροφική χρήση) στην υπόλοιπη περιοχή που αυτό καθορίζει. Έτσι θα δοθεί στους κτηνοτρόφους η δυνατότητα, κατά πρώτον, αδειοδότησης-ανέγερσης νέων κτηνοτροφικών μονάδων και κατά δεύτερον νομιμοποίησης των ήδη υπαρχουσών, ώστε να έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια λειτουργίας».
Ακόμα, ο Βουλευτής τονίζει ότι: «Όπως είναι γνωστό, εκτός των άλλων, η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα οι κτηνοτρόφοι να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα (Νέων γεωργών, Σχέδια Βελτίωσης κ.ά.), που αποτελούν ζωτική ανάγκη για την βιώσιμή συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας».
Για τους παραπάνω λόγους ο κ. Τζελέπης αιτείται την τροποποίηση του σχετικού Διατάγματος «Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις την εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Σερρών» ΦΕΚ 512 Τεύχος 4ον 16/9/1980, με γνώμονα τόσο την στήριξη του πολύπαθου κλάδου της τοπικής κτηνοτροφίας, όσο και την αρμονική συνύπαρξή αυτού με το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, προκειμένου η προαναφερθείσα, απαγόρευση ανέγερσης σταβλικών εγκαταστάσεων που προκύπτει από την εφαρμογή του, να περιοριστεί στα όρια των εκεί οικισμών (τηρώντας τις νόμιμες αποστάσεις). Τέλος, ο Βουλευτής ζητάει από τον Υπουργό να τον ενημερώσει εάν σκοπεύει να προστεθεί στο Διάταγμα η κτηνοτροφική χρήση (ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων) «ως επιτρεπόμενη», στην υπόλοιπη περιοχή που αυτό καθορίζει (εκτός ορίων των οικισμών) ώστε και νέες κτηνοτροφικές μονάδες να μπορέσουν να κατασκευαστούν εκεί αλλά και να νομιμοποιηθούν-αδειοδοτηθούν οι ήδη υπάρχουσες.