Ακόμα μια παράταση προσανατολίζεται να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, παρόλο που διαμήνυε σε κάθε ευκαιρία, ότι δεν θα δοθεί άλλη προθεσμία. Η απόφαση αυτή κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ, αφού το ενδιαφέρον των πολιτών και των αγροτών να κάνουν τις κατά τα άλλα, πανάκριβές ενστάσεις, είναι εξαιρετικά περιορισμένο.
H παράταση που θα δοθεί είναι μικρής διάρκειας και ο χρόνος που απομένει και πάλι αρκετά περιορισμένος, ενώ τα προβήματα για τους αγρότες, από την ανάρτηση των χαρτών είναι πολλά.
Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου και το σενάριο που μελετάται πλέον είναι να δοθεί παράταση 20 ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου 2017. Βέβαια και να δοθεί η παράταση, τα προβλήματα δεν λύνονται και έχουν να κάνουν κυρίως με τα λάθη της δημόσιας διοίκησης, που πληρώνουν οι αγρότες, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και με την καταβολή του τσεκ σε όσα χωράφια φαίνονται δασικά.

Σύμφωνα πάντως με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, τους πρώτους μήνες του 2017 36 στους 120 δήμους (30%) είχαν οριοθετήσει οικισμούς και οικιστικές πυκνώσεις στους δασικούς χάρτες.

Σήμερα από τους 120 απομένουν 9, καλύπτοντας δηλαδή το 92,5%.

Σε κάθε περίπτωση, η παράταση που θα δοθεί είναι μικρής διάρκειας και ο χρόνος που απομένει και πάλι αρκετά περιορισμένος.

Για αυτόν το λόγο, παρατίθενται χρηστικά βήματα από το Κτηματολόγιο προς τους πολίτες.

A. Εφόσον η έκτασή σας έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε μπορείτε έως τις 27/9/2017:

1. Να υποβάλετε αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής σας.

• Είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975.
• Είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007.

Εάν αιτηθείτε την εξαγορά, τότε θα χρειαστείτε να υποβάλετε στο Δασαρχείο:

i. Αίτηση εξαγοράς.

ii. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

iii. Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975.

Εάν αιτηθείτε τη χρήση (έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να υποβάλετε στο Δασαρχείο:

i. Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης).

ii. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

2. Να υποβάλετε αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού χάρτη.

i. Να υποβάλετε ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., www.ktimatologio.gr.

ii. Να υποβάλετε ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής σας.

3. Να υποβάλετε αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης.

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για τη φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη και το χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.

ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017).

iii. Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στο χάρτη).

4. Χρήση και των τριών εργαλείων.
Εφόσον θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα τρία εργαλεία ή δύο από αυτά μαζί, μπορείτε να το κάνετε χωρίς περιορισμό έως τις 27/9/2017.

iii. Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση, τότε θα εξεταστεί το αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

5. Χρήση άλλων διαθέσιμων εργαλείων της δασικής νομοθεσίας.

• Νομοθεσία περί δασωμένων αγρών (Αρθρο 67, Ν. 998/79).

– Εφόσον έχετε τίτλους που ανάγονται προ του 1946 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να τεθεί εκτός δασικής νομοθεσίας.

– Εφόσον οι τίτλοι σας είναι νεότεροι, αλλά όχι μετά το 2004, και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

• Νομοθεσία περί παραχωρητηρίων

– Στη νομοθεσία υπάρχει ήδη διαδικασία για την παραχώρηση καστανοτεμαχίων.

– Με νόμο που θα ψηφιστεί τον Ιούλιο θα μπορούν όσοι κατέχουν προσωρινά παραχωρητήρια από τη δασική υπηρεσία να τα κάνουν οριστικά μέσα σε τρία χρόνια. Για αυτές τις περιπτώσεις δεν θα χρειάζεται η υποβολή αντίρρησης.

• Νομοθεσία περί άρσης αναδασώσεων λόγω πραγματικών ή νομικών αιτίων (παρ. 4 άρθρου 44 Νόμου 998/79).

Πηγή: Agronews.gr