Σε περαιτέρω καθυστέρηση οδηγείται η πολυαναµενόµενη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, µε τη σχετική Υπουργική Απόφαση να τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση πριν πάρει το δρόµο της υπογραφής και της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως.
Οι πληροφορίες θέλουν τα Σχέδια Βελτίωσης ως διαδικασία συγκέντρωσης και αξιολόγησης των αιτήσεων να «τρέχουν» από τις Περιφέρειες, όπως έγινε πρόσφατα µε το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών.
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις ∆ιαχειριστικές Αρχές να έχουν συντάξει ήδη το κείµενο της απόφασης η οποία ωστόσο, τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να αναρτηθεί στο διαδίκτυο προκειµένου να έχει τις παρατηρήσεις όλων των ενδιαφερόµενων πλευρών, ώστε να τύχει και ευρύτερης αποδοχής.

Οι πληροφορίες θέλουν τα Σχέδια Βελτίωσης ως διαδικασία συγκέντρωσης και αξιολόγησης των αιτήσεων να «τρέχουν» από τις Περιφέρειες, όπως έγινε πρόσφατα µε το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών, ενώ τα τρακτέρ και τα αγροτικά µηχανήµατα γενικά θα συνεχίσουν να έχουν εξέχουσα θέση στην υλοποίηση του Μέτρου «Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων».

Λείπει ο επενδυτικός οδηγός για την επιλογή µηχανηµάτων
Αν και η ΥΑ είναι έτοιµη, ορισµένα τεχνικά ζητήµατα δεν έχουν διευθετηθεί ακόµα, όπως είναι για παράδειγµα η έκδοση αναλυτικού επενδυτικού οδηγού για τις δαπάνες ανά µηχάνηµα και τρακτέρ που µπορούν να δηλώσουν οι αγρότες. Επιπλέον, ένα ακόµα θέµα που παραµένει ανοιχτό είναι ο ορισµός της «καινοτοµίας», που δίνει µπόνους στην επιλεξιµότητα των δικαιούχων, εφόσον θεωρηθεί ότι η επένδυσή τους είναι «καινοτόµα».

Περιµένουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Μεγάλο ζήτηµα συνεχίζει να αποτελεί η χρηµατοδότηση των επενδύσεων. Από τη µία, το θέµα που είχε βγάλει στην επιφάνεια µε non paper ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης σχετικά µε τη λειτουργία καταπιστευτικού λογαριασµού (χρηµατοδότηση χωρίς εγγυητική επιστολή) για τα Σχέδια Βελτίωσης φαίνεται να µην προχώρησε ποτέ. Από την άλλη, η µελέτη για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία αυτής της περιόδου για λογαριασµό του ελληνικού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, αναµένεται το 2018. Οι ουρές πάντως από τα Σχέδια Βελτίωσης του 2011 που ενδεχοµένως να τρενάρουν την ηµεροµηνία προκήρυξης, δεν είναι µεγάλες µε τις αιτήσεις για πληρωµές να έχουν τελική ηµεροµηνία µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου.

Τα 1,7 δις του υπουργού
Από την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων τον περασµένο Ιούνιο οι διαχειριστικές αρχές µαζί µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επικοινωνούσαν προκηρύξεις ύψους 1,7 δις ευρώ έως το τέλος του έτους στα πλαίσια του ΠΑΑ. Μάλιστα έκαναν λόγο για Σχέδια Βελτίωσης µέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο το γεγονός ότι αυτά πάνε παραπίσω µαζί µε ακόµα ένα µείζονος σηµασίας µέτρο που είναι η απονιτροποίηση δείχνει ότι είτε υπάρχει αδυναµία µόχλευσης πόρων αυτή τη στιγµή, είτε συνεχίζουν τα προβλήµατα στο πληροφοριακό σύστηµα.

Αρχές χειμώνα οι προσκλήσεις για απονιτροποίηση και αυτόχθονες φυλές
Παραπίσω οδηγούνται και τα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα, όπως είναι η Απονιτροποίηση που είχε προγραµµατιστεί για Σεπτέµβριο µε τη δηµόσια διαβούλευση της πρόσκλησης να γίνεται αυτό το µήνα όπως στα Σχέδια Βελτίωσης. Οι αυτόχθονες φυλές από την άλλη είχαν προγραµµατιστεί για τον ερχόµενο Οκτώβριο, αλλά και αυτές φαίνεται να οδεύουν προς το τέλος του έτους.

Γενικότερα τα «χρωστούµενα» Μέτρα που έχουν ανακοινώσει οι αρχές ότι θα έχουν προκηρύξει µέχρι τα τέλη του 2017, είναι τα εξής:
Leader για ιδιωτικές επενδύσεις
Απονιτροποίηση
Αυτόχθονες φυλές
∆εύτερη προκήρυξη για Νέους Αγρότες σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Ήπειρο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά λόγω µικρής συµµετοχής στην πρώτη.
Αγροτική ασφάλιση για περιβαλλοντικές καταστροφές εκτός κάλυψης ΕΛΓΑ και µέτρα ενεργητικής προστασίας.
Μέτρο Συνεργασίας.
Όσον αφορά το Μέτρο της ∆άσωσης, τον Ιούλιο µεταφέρθηκε η ευθύνη του στο υπουργείο Περιβάλλοντος οπότε µε αυτούς τους ρυθµούς είναι πιθανότερη µία πρόσκληση στα τέλη του 2018. Από την άλλη, θολό παραµένει το τοπίο σχετικά µε τη δεύτερη προκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Από τον επίσηµο προγραµµατισµό των προκηρύξεων απουσιάζει και ήδη έχει χαθεί ως «έτος εφαρµογής» το 2017. Ωστόσο ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης επιµένει για πρόσκληση µέσα στο έτος.

Πηγή: Agronews.gr