Με αφορμή την έναρξη της περιόδου συγκομιδής, διακίνησης και εμπορίας των ελληνικών ακτινιδίων εσοδείας 2017, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διεξάγει από τις 24 Αυγούστου 2017 συστηματικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους σε κέντρα συγκέντρωσης και εμπορίας ακτινιδίων της περιοχής ευθύνης της.
Συγκεκριμένα, η υπηρεσία πραγματοποιεί έλεγχο βαθμού ωρίμασης ακτινιδίων και έλεγχο, προκειμένου για τα ελληνικά ακτινίδια που διακινούνται να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οι απαραίτητες αποφάσεις έναρξης συγκομιδής αυτών. Οι έλεγχοι διεξάγονται λόγω του ότι επί σειρά ετών παρουσιάζεται το φαινόμενο της πρόωρης συγκομιδής (χωρίς την απαραίτητη έκδοση απόφασης έναρξης συγκομιδής) ορισμένων ποικιλιών ακτινιδίων (Sorelli, Τσεχελίδη κ.ά.).
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 10 έλεγχοι βαθμού ωρίμασης ακτινιδίων (προέλευση: Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Χιλή) σε σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και σε καταστήματα της κεντρικής λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης και όλα τα ακτινίδια βρέθηκαν να διαθέτουν ικανοποιητικό βαθμό ωρίμασης (όλα αρκετά πάνω από το κατώτατο όριο των 9,5 brix).
Σε παράλληλους ελέγχους που έγιναν σε 200 καταστήματα της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό διακίνησης και εμπορίας ελληνικών ακτινιδίων βρέθηκε (30/8/2017) ένα κατάστημα να διαθέτει ελληνικά ακτινίδια ποικιλίας Summer kiwi χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση έναρξης συγκομιδής αυτών από την αρμόδια υπηρεσία. Συγκεκριμένα βρέθηκαν 74 χαρτοκιβώτια και 11 ξυλοκιβώτια συνολικού μικτού βάρους 894 κιλών, τα όποια και δεσμεύτηκαν από τους ελεγκτές του τμήματος ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου της υπηρεσίας μας. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι θα υποστούν τις κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ32/Α/11-02-2014).