Όλοι οι γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι και κτηνίατροι υποχρεώνονται να ενταχθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΓΕΩΤΕΕ, σύμφωνα με νέο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο σύμφωνα με δηλώσεις του Σπυρίδων Μάμαλη, προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ, κατοχυρώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων-γεωτεχνικών.

Όπως αναφέρεται στο ΠΔ, το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά όσοι έχουν λάβει βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος θα είναι δημόσια αναρτημένο.

Πηγή: Agronews.gr