Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία και ο έλεγχος των δηλώσεων ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε η πληρωμή των ενισχύσεων να είναι δυνατή εντός του τρέχοντος έτους. Η τήρηση των παραπάνω προθεσμιών φαίνεται απολύτως εφικτή, καθώς η επεξεργασία και διόρθωση των στοιχείων των 665.000 δηλώσεων έχει ολοκληρωθεί.
Εμφανής είναι η ικανοποίηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιτάχυνση και τα καλά αποτελέσματα της διαδικασίας αποσφαλμάτωσης των δηλώσεων, επιτυχία που αποδίδουν τόσο στον Φορέα Συντονισμού, για τη διάθεση του νέου πληροφοριακού συστήματος και στα ΚΥΔ για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν, όσο βέβαια και στην έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση από πλευράς του υπηρεσιακού μηχανισμού του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του Οργανισμού προβλέπει:
Βασική Ενίσχυση & Πρασίνισμα
Για τις δύο πιο σημαντικές ενισχύσεις, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την πληρωμή προκαταβολής του 50% των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) μέσα στον προσεχή Οκτώβριο και την αποπληρωμή του συνόλου της Βασικής Ενίσχυσης και του Πρασινίσματος έως το τέλος του έτους, για το σύνολο των 600.000 περίπου δικαιούχων ΔΒΕ.

Μεταβιβάσεις ΔΒΕ
Για τους αποδέκτες ΔΒΕ μέσω μεταβίβασης, τόσο η πληρωμή της προκαταβολής όσο και η εξόφληση συναρτάται με την έγκριση του αιτήματος μεταβίβασης από τον Οργανισμό. Σχεδόν 65.000 αιτήματα μεταβιβάσεων υποβλήθηκαν τη φετινή χρονιά, τα οποία και εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά τον μεγάλο αριθμό, οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Οργανισμού διαβεβαιώνουν ότι το σύνολο των αιτημάτων θα έχει εξεταστεί εγκαίρως, ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα κατά τις πληρωμές, καθώς ήδη το 65% των αιτημάτων έχει εξεταστεί και εγκριθεί.

Δασικοί Χάρτες – Το μεγάλο ερωτηματικό
Καθώς το ΥΠΕΝ έδωσε και νέα παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών, καμία επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει για την πορεία των ενστάσεων έως σήμερα. Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η «ΥΧ» (28/7) έδειχναν ότι αίτημα αντίρρησης είχε υποβληθεί μόλις για το 20% των 415.000 αγροτεμαχίων που εμφανίζουν επικάλυψη με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Οι πληροφορίες που υπάρχουν, μιλούν για υποτονική προσέλευση όλο το προηγούμενο διάστημα, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης και κατανόησης της διαδικασίας από τους παραγωγούς. Το μόνο δεδομένο είναι ότι όσες καλλιεργούμενες εκτάσεις κυρωθούν ως δασικές, κηρύσσονται αναδασωτέες και, βέβαια, δεν είναι επιλέξιμες αγροτικών ενισχύσεων. Πέρα, λοιπόν, από το μέγα θέμα της απώλειας αγροτικών εκτάσεων και επιδοτήσεων για τα επόμενα χρόνια, τίθεται ευθέως και το ερώτημα εάν οι δεκάδες χιλιάδες εμπλεκόμενοι δικαιούχοι θα πληρωθούν τις φετινές επιδοτήσεις, με τους αρχικούς υπολογισμούς να κάνουν λόγο για κίνδυνο απώλειας 100 εκατ. ευρώ.
Φαίνεται να υπάρχει αυξημένη κινητικότητα γύρω από το θέμα και υπηρεσιακοί παράγοντες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν νομικές και τεχνικές λύσεις ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή, αρκεί να συντονιστούν και να συνεργαστούν οι αρμόδιες αρχές, αναφέρει η εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα».

Εξισωτική αποζημίωση 2017
Ο προγραμματισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ προβλέπει, για το Μέτρο 13, την πληρωμή 230 εκατ. ευρώ, μέχρι το τέλος του 2017, των:
Υπομέτρο 13.1. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.
Υπομέτρο 13.2. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία ένταξης στο μέτρο, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα αιτήματα ένταξης που υποβλήθηκαν από τους παραγωγούς μέσω της δήλωσης ΟΣΔΕ, θα γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ώστε να γίνει πληρωμή προκαταβολής για το μέτρο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Οι όροι και προϋποθέσεις παραμένουν παρόμοιες με αυτές τις περσινής χρονιάς και, κατά συνέπεια, πάνω από 300.000 παραγωγοί αναμένεται να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης.

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας
Η ενίσχυση των γεωργών νεαρής ηλικίας αφορά στην πληρωμή πριμ 25% επί των ΔΒΕ των δικαιούχων. Προφανώς, βασική προϋπόθεση ένταξης αποτελεί η ηλικία, υπάρχει όμως και μία σειρά επιπλέον προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι. Πάνω από 62.000 παραγωγοί έχουν αιτηθεί την ενίσχυση και, ακόμη, δεν έχει γίνει η εξέταση των αιτημάτων από τον Οργανισμό. Το ανώτατο ποσό που θα δοθεί είναι 38 εκατ. ευρώ, κρίνοντας όμως από την περσινή χρονιά, είναι πιθανό να είναι τελικά αρκετά μικρότερο (πέρυσι πληρώθηκαν μόλις 16 εκατ. ευρώ).

Διανομή ΔΒΕ από το εθνικό απόθεμα
Περισσότεροι από 65.000 παραγωγοί υπέβαλαν αίτημα χορήγησης ΔΒΕ με τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2017. Πρόκειται για παραγωγούς που δεν έχουν καθόλου δικαιώματα στην κατοχή τους και θα αποκτήσουν, μέσω της διάθεσης από το Εθνικό Απόθεμα. Το ακριβές ύψος της αξίας των ΔΒΕ που θα μοιραστούν, θα καθοριστεί με την εκκαθάριση της πληρωμής, υπολογίζεται, όμως, ότι το ποσό θα ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια περίπου και ο Οργανισμός προβλέπει ότι θα καταβληθούν στους δικαιούχους εντός του 2017.

Πηγή: tilegrafima.gr