∆εν θα πρέπει να υπάρχει καµία στεναχώρια για τους αγρότες ούτε φόβος για τη σύνταξή τους λόγω της αποµάκρυνσής τους από τον ΟΓΑ, κατά τον διοικητή του ΕΦΚΑ, Θανάση Μπακαλέξη, ο οποίος θεωρεί ότι το νέο σύστηµα διατηρεί άρρηκτο τον κοινωνικό και αναδιανεµητικό ρόλος της ασφάλισης. Σε συνέντευξή του, ο κ. Μπακαλέξης σηµειώνει ότι µέχρι τις αρχές ∆εκεµβρίου θα έχει πληρωθεί τη σύνταξή του το σύνολο των αγροτών που έχουν γεννηθεί το έτος 1950, σχολιάζοντας παράλληλα τη µεταβατική ρύθµιση για τους συνταξιούχους που συνεχίζουν το αγροτικό επάγγελµα ως σοφή.
Ωστόσο, όπως αναφέρει, πρέπει οι παραγωγοί «να συνειδητοποιήσουν, στα πλαίσια των ενιαίων κανόνων, ότι όταν υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης προκειµένου να λάβουν πλήρη σύνταξη, θα πρέπει να διακόψουν ή να µεταβιβάσουν την αγροτική ή την κτηνοτροφική τους εκµετάλλευση».

 

Πόσο θα πρέπει να στεναχωρεί τους αγρότες η αποµάκρυνση από τον ΟΓΑ και η ένταξή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης;

Η ένταξη τους στον ΕΦΚΑ θα πρέπει να τους χαροποιεί, καθώς εντάχθηκαν στο γενικό σύστηµα ασφάλισης της χώρας µε ενιαίους κανόνες που ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες. Χορηγείται σε όλους εθνική σύνταξη, όταν η λεγόµενη βασική ή προνοιακή σύνταξη που ελάµβαναν µειωνόταν σταδιακά και από το 2026 καταργούνταν οριστικά. Εξυπηρετούνται στον τόπο κατοικίας τους, στις πρωτεύουσες των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας, όπου υπάρχει κατάστηµα του ΕΦΚΑ και πολλές φορές σε περισσότερα σηµεία, δεδοµένου ότι σε πολλές νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήµατα του ΕΦΚΑ.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι αγρότες της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης Σερρών, που, ενώ µέχρι τώρα έπρεπε να µεταβούν στη Θεσσαλονίκη για θέµατα σχετικά µε την ασφάλισή τους, µε το νέο οργανόγραµµα του ΕΦΚΑ, θα µπορούν να εξυπηρετούνται στις Σέρρες, τη Νιγρίτα και το Σιδηρόκαστρο. 

Πώς βλέπετε το νέο πλαίσιο ασφαλιστικών εισφορών και πόσο ανταποδοτικό και αλληλέγγυο θα το χαρακτηρίζατε;

Το νέο σύστηµα υπολογισµού των εισφορών στο πραγµατικό εισόδηµα, και όχι επί τεκµαρτών ασφαλιστικών κατηγοριών, είναι ίδιο για όλους τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά για τους αγρότες, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος, καθιερώνει µειωµένο µηνιαίο µισθό υπολογισµού των ασφαλιστικών τους εισφορών, στο 70% του κατώτατου µηνιαίου µισθού που ισχύει για τις λοιπές κατηγορίες των µη µισθωτών, δηλαδή των ελευθέρων επαγγελµατιών και των ανεξάρτητα απασχολούµενων, και µεταβατικό στάδιο προσαρµογής του ποσοστού υπολογισµού των ασφαλιστικών τους εισφορών από το 2017 έως το 2022, όπου και εξισώνονται πλέον τα ποσοστά των ασφαλιστικών τους εισφορών µε εκείνα των λοιπών κατηγοριών µη µισθωτών. Αποτέλεσµα της διαδικασίας της εφαρµογής του ανωτέρω τρόπου υπολογισµού των εισφορών είναι το 90% των αγροτών σήµερα να πληρώνουν πολύ χαµηλότερες εισφορές σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

 

 

Πώς οριοθετείται τελικά το καθεστώς των συνταξιούχων αγροτών που διατηρούν τη σχέση τους µε την αγροτική παραγωγή (ενεργοί αγρότες);

Και σε αυτό το θέµα, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αγροτικού επαγγέλµατος και το δέσιµο του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του αλιέα µε την εκµετάλλευσή του, ο νοµοθέτης έχει θεσπίσει µεταβατικό διάστηµα µέχρι και το έτος 2024, κατά το οποίο, µετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και τη συνταξιοδότηση, η συνέχιση άσκησης της δραστηριότητας στον πρωτογενή τοµέα δεν αποτελεί κώλυµα για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

 

Σε τι φάση βρίσκεται η διαδικασία ρύθµισης (120 δόσεις) των παλιών οφειλών ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών; Τι δυνατότητες υπάρχουν γι’ αυτούς που έχασαν παλιότερες ρυθµίσεις;

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο αρµόδιος υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναστάστιος Πετρόπουλος, επίκειται η έκδοση υπουργικής απόφασης για τη ρύθµιση των οφειλών όσων έχουν χρέη προς την κοινωνική ασφάλιση. Ο µέγιστος αριθµός δόσεων είναι 120 αναλόγως του οικονοµικού προφίλ του οφειλέτη για το τι δόσεις µπορεί να αντέξει.

 

Πηγή: Agronews.gr