Σε οικονοµολόγους, φοροτεχνικούς, περιβαλλοντολόγους και άλλα επαγγέλµατα που θα µπορούσαν να συνδέονται µε την αγροτική δραστηριότητα, ανοίγει το πεδίο των επιδοτούµενων Αγροτικών Συµβουλών.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ενώ παραδοσιακά τις αγροτικές συµβουλές τις «έτρεχαν» οι γεωπόνοι-γεωτεχνικοί επεξεργάζονται σχέδιο να διευρυνθεί το Μέτρο προς νέες τάξεις επαγγελµατιών, οι οποίες θα συστήσουν το Μητρώο Συµβούλων.
Το συγκεκριµένο Μητρώο ήταν προγραµµατισµένο να δηµιουργηθεί µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2017, αλλά κατ’ όπως φαίνεται η διεύρυνση του ορισµού συναντά πιέσεις µε αποτέλεσµα να χάνεται και αυτό το έτος, ως περίοδος προκήρυξης του συγκεκριµένου Μέτρου. Και εδώ φυσικά γίνεται λόγος για 50 εκατ. ευρώ όπως την περασµένη προγραµµατική περίοδο (από τα οποία απορροφήθηκαν µόνο τα τρία), αλλά για πάνω από 150 εκατ. ευρώ δηµοσίας δαπάνης. Σηµειώνεται ότι «πάροχοι» συµβουλών που θα µπουν στο Μητρώο δύναται να είναι δηµόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών.

Πηγή:Agronews.gr