Την παράταση στις δηλώσεις ζημιάς που υπέστησαν οι καλλιέργειες Αρώνιας ζητά η Π.Ε. Σερρών με σχετική επιστολή της προς τον ΕΛΓΑ. Σ’ αυτήν περιγράφεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών του καλοκαιριού και ζητείται η δυνατότητα να δηλώσουν τις ζημιές οι εν λόγω καλλιεργητές, έτσι ώστε να αποζημιωθούν.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής :
«Μετά από επιτόπια επίσκεψη γεωπόνων της υπηρεσίας μας, με κλιμάκιο γεωπόνων του ΕΛΓΑ, σε καλλιέργειες με Αρώνια στην Π.Ε. Σερρών διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα συρρίκνωσης (σταφιδοποίησης) των καρπών. Το πρόβλημα αυτό οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (καύσωνας) του καλοκαιριού.
Δυστυχώς το πρόβλημα διαπιστώθηκε στη συγκομιδή του προϊόντος (δεν φαινόταν νωρίτερα) και έτσι είχε παρέλθει η περίοδος αναγγελίας της ζημιάς και δηλώσεων που επιτρέπει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ να γίνουν από τους παραγωγούς.
Επειδή η καλλιέργεια της Αρώνιας είναι μια εναλλακτική καλλιέργεια που τώρα αναπτύσσεται στην Π.Ε. Σερρών και τα στρέμματα που καλλιεργούνται δεν ξεπερνούν τα 400, θα ήταν χρήσιμο να δοθεί παράταση στις δηλώσεις ζημιάς (όπως μπορεί να δοθεί κατ’ εξαίρεση) γιατί το πλήγμα που υπέστησαν οι παραγωγοί , ποιοτικά και ποσοτικά είναι μεγάλο. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».