Σε τέσσερις δράσεις με ξεχωριστές στρεμματικές ενισχύσεις ανά καλλιέργεια θα προκυρηχθεί η Απονιτροποίηση σύμφωνα με υπουργική απόφαση που ορίζει το περιεχόμενο της πρόσκλησης και αναμφισβήτητα εκεί που αναμένεται κοσμοσυρροή είναι η δράση της Αμειψισποράς.
Αφενός γιατί συγκεντρώνει υψηλά πριμ σε βαμβάκι (60 ευρώ), καλαμπόκι (29 ευρώ) και ηλίανθο (32 ευρώ) και αφετέρου κρίνεται πιο συμφέρουσα από τη δεύτερη δράση της Αγρανάπαυσης. Μάλιστα με δεδομένο ότι οι περιοχές αυξήθηκαν σε 37 από 7 σε σύγκριση με τον Μπαλτατζή, προβλέπεται πραγματική μάχη για την ένταξη.

Εκδόθηκε ο οδηγός προκήρυξης του Μέτρου της Απονιτροποίησης για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο και πλέον όλα είναι έτοιµα για να ακολουθήσει και η επίσηµη πρόσκληση. Σύµφωνα µε απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης το Μέτρο χωρίζεται σε τέσσερις δράσεις, µε τις δύο πρώτες δράσεις, να αφορούν την «Αγρανάπαυση» και την «Αµειψισπορά».

Επιπροσθέτως, µε δεδοµένο ότι πρώτον, η δράση εκτίνεται πλέον σε 37 ζώνες «ευπρόσβλητες στα νιτρικά», δεύτερον, οι επιλέξιµες καλλιέργειες και τα πριµ είναι κατά βάση υψηλότερα και τρίτον, πέρασε περίπου µία πενταετία από τότε που είχαν την ευκαιρία για µία καλή περίπτωση εκτατικής ενίσχυσης από τα Προγράµµατα οι αγρότες, αναµένεται κοσµοσυρροή. Σε αυτή την περίπτωση, σε πρώτη φάση προβλέπεται µία υπερδέσµευση πόρων 17,7 εκατ. ευρώ. Μετά, ενεργοποιούνται τα «Κριτήρια επιλογής εκµετάλλευσης», δηλαδή τα βαθµολογικά κριτήρια, τα οποία δίνουν προτεραιότητα σε περιοχές Natura και σε εκµεταλλεύσεις µε υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση.
Γενικότερα, το ύψος της ενίσχυσης «παίζει» ανά Περιφέρεια, µε το βαµβάκι πάντως να επανέρχεται στα 60 ευρώ όπως στο Πρόγραµµα του 2000-2006, το καλαµπόκι να φτάνει τα 53,4 ευρώ (αγρανάπαυση) και το πριµ του ηλίανθου να κυµαίνεται κοντά στα 32 ευρώ ανά στρέµµα. Εκτός της αµειψισποράς και της αγρανάπαυσης, ανοίγουν δύο νέες δράσεις στο πλαίσιο της Απονιτροποίησης που είναι οι εξής:

  • Χλωρά λίπανση: Επιλέξιµες καλλιέργειες ελιά, εσπεριδοειδή, βερικοκιά, ροδακινιά, µηλιά, αχλαδιά.
  • Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεµάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα: Επιλέξιµες καλλιέργειες χειµερινά σιτηρά, καλαµπόκι, κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, ψυχανθή, πατάτες, ζαχαρότευτλα, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, βαµβάκι, ηλίανθος. Η ενίσχυση εδώ κυµαίνεται αναλόγως τη ζώνη.

Έως 60 ευρώ το βαµβάκι: Οι βαµβακοπαραγωγοί που θα εντάξουν τουλάχιστον το 30% της εκµετάλλευσής τους σε καθεστώς Αµειψισποράς (µε κάποια ξηρική καλλιέργεια όπως σιτάρι), θα λάβουν σε Μακεδονία-Θράκη και Στερεά, 60 ευρώ ανά στρέµµα, στη Θεσσαλία 51,5 ευρώ και στις υπόλοιπες περιφέρειες 55,4 ευρώ. Εφόσον ο παραγωγός, επιλέξει να βάλει στην Αγρανάπαυση το 30% της εκµετάλλευσής του θα λάβει 60 ευρώ ανά στρέµµα ανεξαρτήτως περιφέρειες.

Επιπλέον πριµ 7 ευρώ για κλίση: Οι κάτοχοι ποτιστικών αγροτεµαχίων που βάζουν καλαµπόκι, στο καθεστώς Αµειψισποράς λαµβάνουν 29,2 ευρώ σε Μακεδονία-Θράκη, 30,8 στη Θεσσαλία, 35,8 στη Στερεά και 39 ευρώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες. Στην Αγρανάπαυση το ποσό αυτό φτάνει τα 43,5 για Μακεδονία-Θράκη, στα 45,1 στη Θεσσαλία, στα 53,4 ευρώ στη ∆υτική Ελλάδα και στα 50,2 ευρώ στη Στερεά Ελλάδα. Αν τώρα το χωράφι έχει κλίση άνω του 8% εκεί που εφαρµόζεται η αγρανάπαυση, τότε ο παραγωγός θα πάρει επιπλέον ενίσχυση 7 ευρώ ανά στρέµµα. Ωστόσο, το συνολικό ποσό που θα λάβει δεν γίνεται να ξεπεράσει τα 60 ευρώ.

Για πρώτη φορά και µε 32 ευρώ: Ο ηλίανθος για πρώτη φορά θα επιδοτείται ώστε να µπαίνει σε καθεστώς Αµειψισποράς (κατά πάσα πιθανότητα µε την ελαιοκράµβη), µε το ποσό για όλες τις περιφέρειες να κυµαίνεται γύρω από τα 32 ευρώ ανά στρέµµα. Σηµειώνεται ότι εδώ µπορεί να µπει και ο πριµοδοτούµενος από τα βιολογικά (πρόσκληση του 2016) ηλίανθος.

Το σιτάρι στο «ακαλλιέργητο»: Όσοι βάλουν σκληρό σιτάρι, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το χωράφι τους ακουµπά πάνω σε νερά (π.χ τάφρους, ποτάµια, λίµνες), να αφήσουν µία ζώνη 5 µέτρων ακαλλιέργητη γύρω από αυτά και να λάβει πριµ. Σύµφωνα µε πρώτους υπολογισµούς (η ενίσχυση βγαίνει µε εξίσωση σύµφωνα µε το Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος ανά στρέµµα), για το σιτάρι το πριµ µπορεί να φτάσει τα 18,2 ευρώ.

Πηγή: Agronews.gr