Αντιµέτωποι µε έναν µύκητα, που προσβάλει δευτερογενώς τα καλαµπόκια, τα οποία είναι έτοιµα για συγκοµιδή βρίσκονται οι καλλιεργητές κυρίως της Βορείου Ελλάδας. Πρόκειται για τον µύκητα «τριχόδερµα», που βρίσκει «εύφορο» έδαφος στα καλαµποκοχώραφα από τα οποία έχει περάσει το Diabrotica, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.
Το θέµα ανέδειξαν πρώτοι οι Σερραίοι παραγωγοί, ωστόσο φαίνεται ότι αντίστοιχο πρόβληµα εµφανίζεται και σε άλλους νοµούς, όπως Καβάλα, Ξάνθη, ∆ράµα και Ροδόπη και βασικά σε περιοχές που γειτνιάζουν µε λίµνη ή ποτάµι και παρουσιάζουν αυξηµένη εδαφική υγρασία. Ενδεικτικό είναι ότι µεγάλες ζηµιές εντοπίζονται βόρεια του νοµού Σερρών, στη Βισαλτία, στην Καβάλα πέριξ του Νέστου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν προσβολές και στη Θεσσαλία γύρω από τον Πηνειό.

Το πρόβληµα για τους καλλιεργητές καλαµποκιού είναι ότι δεν το εντόπισαν από την αρχή, καθώς δεν παρουσιάζει εµφανή συµπτώµατα. Όµως, µέσα σε λίγες µέρες, ο µύκητας δηµιούργησε µια µούχλα, φέρνοντας τους παραγωγούς προ τετελεσµένων.
Σύµφωνα µε τους καλλιεργητές, εκτός από τη µειωµένη παραγωγή, φέτος καλούνται να αντιµετωπίσουν και την υποβάθµιση της απόδοσης και της ποιότητας σε κάποιες περιοχές. Μάλιστα, σε αυτή τη φάση το πρόβληµά τους έγκειται σε δύο σηµεία. Αφενός οι έµποροι δεν δείχνουν διατεθειµένοι να πληρώσουν πάνω από 12 λεπτά το κιλό το «µαυρισµένο» καλαµπόκι και αφετέρου ο ΕΛΓΑ δεν προβλέπει αποζηµίωση για τους το έντοµο. «Είµαστε σε πραγµατικό αδιέξοδο. Καλούµαστε να διαχειριστούµε τις επιπτώσεις µιας ζηµιάς, για την οποία δεν ευθυνόµαστε εµείς και δεν δικαιούµαστε και αποζηµίωση. Χρόνια φωνάζουµε για τον άδικο κανονισµό του ΕΛΓΑ, αλλά δεν µας ακούν», λέει ο ίδιος.

Πιο έντονο στη µονοκαλλιέργεια
Μεγαλύτερο πρόβληµα αντιµετωπίζουν οι µονοκαλλιέργειες, εκεί που οι παραγωγοί δεν κάνουν αµειψισπορά, καθώς το πρόβληµα συσσωρεύεται και γιγαντώνεται, αναφέρουν από την ΑΣ Ένωση Αγροτών Σερρών. Ενδεικτικό είναι ότι στην περιοχή του Σιδηροκάστρου, που οι αγρότες εφαρµόζουν αµειψισπορά (καλαµπόκι, βαµβάκι, φιστίκια κ.ά.) το πρόβληµα δεν είναι τόσο σηµαντικό.
Αντίθετα, στη Νιγρίτα, όπου είναι αναπτυγµένη η κτηνοτροφία και οι παραγωγοί καλλιεργούν συνεχώς καλαµπόκι, η εικόνα είναι διαφορετική.
Το ζητούµενο είναι ότι τα µέτρα που µπορούν να ληφθούν είναι κυρίως προληπτικά, ενώ αν το πρόβληµα εκδηλωθεί, δύσκολα αντιµετωπίζεται, όπως τονίζουν οι γεωπόνοι.

Προληπτικά μέτρα ενόψει νέας καλλιεργητικής σεζόν

Χαρακτηριστικά πλαγιάσµατα των φυτών εντόπισαν οι γεωπόνοι των κατά τόπους ∆ΑΟΚ στους επιτόπιους ελέγχους για το έντοµο Diabrotica Virgifera Le Conte, που φέτος παρουσιάζει µέτριες έως έντονες προσβολές στους νοµούς Σερρών, Καβάλας, ∆ράµας, Ξάνθης και Ροδόπης. Μάλιστα, οι γεωπόνοι των παραπάνω νοµών, µε κοινό τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων, για την αποτελεσµατική προστασία της καλλιέργειας την επόµενη καλλιεργητική περίοδο, συστήνουν στους παραγωγούς τα εξής:

  • Αµειψισπορά του αραβόσιτου µε άλλη καλλιέργεια, καθώς είναι αποδεδειγµένα η πιο αποτελεσµατική µέθοδος καταπολέµησης µε ποσοστό επιτυχίας 95-99%.
  • Το ενσίρωµα δεν πρέπει να µεταφέρεται σε αµόλυντες περιοχές, διότι η µεταφορά του από µολυσµένο χωράφι σε περιοχή που δεν έχει εντοπιστεί ο εχθρός, έχει ως αποτέλεσµα να µεταφέρεται και ο επιβλαβής οργανισµός.
  • Επειδή το έντοµο εναποθέτει τα αυγά του στο έδαφος και σε βάθος 15-20 εκ., συνιστάται βαθύ όργωµα και καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας πριν το χειµώνα.
  • Η καύση της καλαµιάς απαγορεύεται, ενώ δεν έχει καµία απολύτως επίδραση.
  • Η µεγαλύτερη ζηµιά προκαλείται από τις προνύµφες, οι οποίες τρέφονται από τις ρίζες των φυτών του αραβόσιτου και απαιτούν εφαρµογή ενός εγκεκριµένου κοκκώδους εντοµοκτόνου κατά τη σπορά.
  • Καθαρισµός γεωργιών µηχανηµάτων και αφαίρεση αυτοφυών φυτών σε πλατύφυλλες καλλιέργειες.
  • Τα γεωργικά µηχανήµατα να καθαρίζονται από υπολείµµατα εδάφους όταν µετακινούνται σε µη µολυσµένα χωράφια.

Πηγή: Agronews.gr