Την πληρωµή του αγροτικού πετρελαίου του έτους 2015 φέρεται να έχει στις αποσκευές του ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενόψει της παρουσίας του στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Λάρισας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον πρωθυπουργό να «ανεβαίνει» στο θεσσαλικό κάµπο µε ανακοινώσεις για την εξόφληση της εκκρεµότητας αυτής απέναντι στον αγροτικό κόσµο, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 110 εκατ. ευρώ για το επίµαχο έτος.
Μια πληρωµή που συνοδεύεται από τον περασµένο Φεβρουάριο µε επαναλαµβανόµενες δεσµεύσεις για άµεση διεκπεραίωσή της, η οποία ωστόσο ακόµα δεν έχει γίνει.

Δεν τίθεται θέµα χρηµάτων, αναφέρουν από το υπουργείο Οικονοµικών, ωστόσο αναµένεται η σχετική εντολή πληρωµής, για την οποία η αρµόδιοι του τµήµατος ενηµερώνονται µία µε δύο εβδοµάδες νωρίτερα. Κι επειδή τέτοια εντολή δεν υπάρχει µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, η όποια πληρωµή δεν µπορεί παρά να γίνει το δεύτερο δεκαήµερο του Οκτωβρίου κι αυτό µε την προϋπόθεση ότι η εντολή θα δοθεί στους υπηρεσιακούς του Οικονοµικών µέσα στην επόµενη εβδοµάδα.
Σηµειωτέον ότι βάσει κοινής λογικής, της επίσκεψης Τσίπρα στη Θεσσαλία, στον πυρήνα της αγροτικής οικονοµίας, δε θα µπορούσε να έχει προηγηθεί η πληρωµή του ΕΦΚ πετρελαίου 2015, βασικού αιτήµατος των αγροτών.

Το χρονοδιάγραµµα που έδωσε ο Αποστόλου
Όσον αφορά τις υπόλοιπες πληρωµές, που περιµένουν οι αγρότες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τις πιστώσεις παλιών υποχρεώσεων τόσο του Α’ όσο και του Β’ Πυλώνα, σταδιακά, κλείνοντας «τρύπες», µε στόχο µέχρι το τέλος του έτους να µείνουν όσα λιγότερα γίνονται. Μεγαλύτερη πληρωµή που αναµένεται αυτή της ενιαίας ενίσχυσης του 2017, που τοποθετείται να ξεκινά από τις 24 και να ολοκληρώνεται µέχρι και τις 31 Οκτωβρίου, για να ακολουθήσουν τον ∆εκέµβριο η εξόφλησή της και η πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2017.

Ενιαία ενίσχυση: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα αρχίσει η άµεση καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους σε ποσοστό 70% και θα ακολουθήσει η εκκαθάριση εντός του ∆εκεµβρίου 2017. Συνολικά οι πληρωµές το αµέσως επόµενο διάστηµα αναµένεται να φτάσουν τα 2,1 δις. ευρώ και µέχρι τέλος του έτους θα ανέλθουν σε 2,76 δισ. ευρώ.

Νέοι Αγρότες: Οι πληρωµές της πρώτης δόσης του προγράµµατος των Νέων Αγροτών που αφορούν τις ενστάσεις και τους εν δυνάµει δικαιούχους αναµένεται να ολοκληρωθούν µέχρι τέλος του έτους. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα πληρωµών που θα ολοκληρωθεί ως τον ∆εκέµβριο.
Ο ίδιος επεσήµανε ότι συνεχίζονται οι πληρωµές β’ ή και γ’ δόσης συνολικού ποσού 4.509.250 ευρώ της προκήρυξης του έτους 2014, οι οποίες αφορούν 933 δικαιούχους. Επιπλέον, µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα αναµένεται οι πληρωµές να ενταθούν το τελευταίο τρίµηνο του έτους.

Υπόλοιπα Α’ Πυλώνα του 2016: Για τις εκκρεµότητες πληρωµών διαφόρων µέτρων και δράσεων από περσινά υπόλοιπα του Α’ Πυλώνα για συνδεδεµένα και ειδικά καθεστώτα, ενιαία ενίσχυση, ενισχύσεις µικρών νησιών του Αιγαίου κλπ. (πχ. εκκρεµότητες από ενστάσεις) πρέπει να έχει κλείσει οικονοµικά το έτος µέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Ενιαία ενίσχυση 2012-2015: Επίσης εκκρεµότητες που αφορούν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης παλαιότερων ετών έως και το 2016 αναµένεται να πληρωθούν έως τις αρχές ∆εκεµβρίου, συµπλήρωσε ο υπουργός.

Βιολογικά: Όσον αφορά τις πληρωµές για παλιά προγράµµατα του ΠΑΑ 2007-2013, σύµφωνα µε τον κ. Αποστόλου, µετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ πιστώσεων για τις ανειληµµένες υποχρεώσεις των αγροπεριβαλλοντικών (Μέτρο 214 του ΠΑΑ 2007-2013) έχουν ξεκινήσει συµπληρωµατικές πληρωµές για τα έτη των αιτήσεων 2012, 2013, 2014 και των αρχικών πληρωµών έτους 2015, ενώ σύντοµα ανοίγει και το σύστηµα πληρωµών για το έτος αιτήσεων 2016.

Αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ: Τέλος σηµειώνεται ότι και ο ΕΛΓΑ από την πλευρά του συνεχίζει τις πληρωµές αποζηµιώσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους για ζηµιές που υπέστησαν τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωικό τους κεφάλαιο. Η τελευταία πληρωµή πραγµατοποιήθηκε στις 15/5 και αφορούσε αποζηµιώσεις ύψους 6.325.540,35 ευρώ σε 6.681 δικαιούχους.

 

Πηγή: Agronews.gr