Όλο και πιο κοντά έρχεται η επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις αγροτεμαχίων και λοιπών αγροτικών κτισμάτων από την 1η Ιανουαρίου του 2018, καθώς η περίοδος αναστολής εφαρμογής του εν λόγω φόρου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και δεν προμηνύεται θετική εξέλιξη, λόγω και της διαφαινόμενης πορείας των κρατικών εσόδων. Ωστόσο, το θετικό είναι πως όσοι μεταβιβάζουν αγροτεμάχια, τα οποία έχουν στην κατοχή τους πριν από το 1995, θα απαλλάσσονται από το συγκεκριμένο φόρο.
Το πιο πιθανό λοιπόν σενάριο λέει ότι το φοροεισπρακτικό αυτό μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η-1-2018, οπότε θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε αγροτεμαχίου.

Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου, ενώ ο αγοραστής θα εξακολουθεί να επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Εφόσον ο φορολογούμενος έχει διακρατήσει π.χ. το αγροτεμάχιο που πουλά για πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμή της απόκτησής του η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ.

Πηγή: Agronews.gr