Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Υπουργική Απόφαση με την οποία εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με τους αντίστοιχους κοινοτικούς Κανονισμούς σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. «Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημά μας που θα έπρεπε να γίνει εδώ και πολύ καιρό», τονίζει ο κ. Δημήτρης Καραμπάσης, πρόεδρος στην Ένωση Βιοκαλλιεργητών της ΠΕ Λακωνίας. «Τελικά ήρθε η συγκεκριμένη απόφαση, στην οποία αναφέρει ρητά ότι οι συμβάσεις των βιολογικών παραγωγών με τους πιστοποιητικούς οργανισμούς θα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον πέντε ετών. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη προκήρυξη στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας, που είχε την τριετία στους νεοεισερχόμενους», προσθέτει.

«Αυτό αναφέρει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και εμείς το λέγαμε από την στιγμή που δημοσιεύθηκε η προκήρυξη. Ρωτάμε το ΥπΑΑΤ όλοι αυτοί οι παραγωγοί που έχουν υπογράψει τριετή σύμβαση τι θα πρέπει να κάνουν. Ακόμη θα πρέπει να σας επισημάνω ότι μέχρι σήμερα υπήρχε «κενό» στη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει ελέγχους ο ΕΛΓΟ Δήμητρα. Με την συγκεκριμένη απόφαση ο Οργανισμός αναλαμβάνει να διενεργεί «έκτακτους ελέγχους» στην αγορά», τονίζει.

Με την συγκεκριμένη απόφαση καθιερώνεται ακόμη η προαιρετική χρήση εθνικού σήματος αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής παραγωγής.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος στην Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας, «εμείς ζητάμε από το ΥπΑΑΤ να ενημερώσει όλους τους βιοκαλλιεργητές για την συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση. Ζητάμε να υπάρξει εκπαίδευση των παραγωγών στο τι αναφέρουν οι σχετικοί κοινοτικοί κανονισμοί. Θέλουμε να γνωρίζουμε τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις μας στις συμβάσεις που υπογράφουμε με τους οργανισμούς».

Όσον αφορά τις οφειλές από το προηγούμενο ΠΑΑ για τους παραγωγούς βιολογικών, ο κ. Καραμπάσης αναφέρει ότι «θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές μέχρι το τέλος του 2017».

Διαβάστε όλη την Υπουργική Απόφαση

Πηγή: Agrotypos.gr