Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι μετά τις δευτερογενείς μυκητολογικές προσβολές που προκλήθηκαν σε κάποια καλαμποκοχώραφα του νομού και τις σχετικές συζητήσεις που προκλήθηκαν, έλαβε δείγματα καρπού καλαμποκιού από κέντρα συγκέντρωσης του προϊόντος και τα απέστειλε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της χώρας, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη βλαβερών ουσιών.

Τα δείγματα λήφθηκαν από σωρούς με τον πιο έντονα προσβεβλημένο καρπό. Χθες λάβαμε την απάντηση και του τελευταίου εργαστηρίου. Από τις απαντήσεις των εργαστηρίων προκύπτει ότι σε όλα τα δείγματα δεν ανιχνεύτηκαν οι βλαβερές ουσίες για τις οποίες ζητήθηκαν αναλύσεις. Στα δείγματα δεν ανιχνεύτηκαν ούτε αφλατοξίνη Β1, ούτε ωχρατοξίνη Α, ούτε καιμυκοτοξίνες – ουσίες που όταν υπάρχουν καθιστούν τον καρπό επικίνδυνο για κατανάλωση.

Πηγή: agronews.gr