Πολιτική λύση για την προσθήκη της αγοράς και εγκατάστασης νέων αρδευτικών συστημάτων στην επικείμενη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης και όχι σε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία, προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Έως τις 9 Νοεμβρίου αναμένεται να έχουν ληφθεί οι αποφάσεις από το υπουργείο για το αν οι γεωτρήσεις θα θεωρηθούν «έγγειες βελτιώσεις» ώστε να επιδοτηθούν από το Μέτρο 4.1.1.
Το θέμα αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 9 Νοεμβρίου οπότε και θα αποφασιστεί αν τελικά οι γεωτρήσεις θα θεωρηθούν «έγγειες βελτιώσεις» και όχι «εξοικονόμηση ύδατος», ώστε να μπορέσουν να επιδοτηθούν από το Μέτρο 4.1.1 των Σχεδίων Βελτίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα αρδευτικά συγκροτήματα αξίωναν ενίσχυση μόνο μέσω του Μέτρου 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος των Σχεδίων Βελτίωση το οποίο για να προκηρυχθεί χρειαζόταν οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρωθεί τα Σχέδια των Λεκανών Απορροής.

Σχετική παρέμβαση που είδε το φως της δημοσιότητας αναφέρει:
Ένα επιχειρηματικό σχέδιο για να θεωρείται ολοκληρωμένο πρέπει οι επενδύσεις του να γίνονται ταυτόχρονα και συμπληρωματικά και όχι τμηματικά σε βάθος χρόνου, με τα επενδυτικά εργαλεία του (Μέτρα και Δράσεις του ΠΑΑ) να ενεργοποιούνται αυτόνομα και ταυτόχρονα. Ναι μεν τα Μέτρα εξυπηρετούν κάποιους στόχους και με βάση αυτούς κατηγοριοποιούνται αλλά δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι υλοποιούνται και υιοθετούνται από τα επιχειρηματικά σχέδια των επενδυτών.

Ποιο είναι το σκεπτικό και το όφελος υλοποίησης της Δράσης 4.1.1.( Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης) και της Δράσης 4.1.3.( Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος) χωρίς την ταυτόχρονη υλοποίηση της Δράσης 4.1.2.( Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος), μήπως αφορούν άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τους αγρότες;

 

Ένα άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο επιβάλει αρχικά τον εκσυγχρονισμό της γεώτρησης (αντικατάσταση ανόρυξης και νέο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό), η οποία αποτελεί επένδυση που ανήκει στις έγγειες βελτιώσεις και όχι στην εξοικονόμηση ύδατος, και στη συνέχεια όλες τις υπόλοιπες που αφορούν την εκμηχάνιση της εκμετάλλευσης.

Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι μια ολοκληρωμένη επένδυση στην εγκατάσταση Νέων Φυτειών.

Στόχοι μας είναι:

1. Η υιοθέτηση νέων προωθούμενων εξαγώγιμων ποικιλιών

2. Η μείωση του κόστους παραγωγής

3. Η προστασία του περιβάλλοντος

Απαραίτητες επενδύσεις που προωθούν τη μείωση του κόστους παραγωγής αποτελούν :

1. Η αντικατάσταση της γεώτρησης λόγω παλαιότητας

2. Η αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της γεώτρησης

3. Η δημιουργία ομβροδεξαμενών

4. Η εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων στάγδην

5. Οι Α.Π.Ε. φωτοβολταϊκά

6. Νέα συστήματα φύτευσης (Πυκνή φύτευση-τύπου Παλμέτα)

 

Τελικά για αυτή την άστοχη επιλογή των Μέτρων και Δράσεων των Σχεδίων Βελτίωσης και ουσιαστικά τη παράλειψη ταυτόχρονης προκήρυξης της δράσης για την εξοικονόμηση ύδατος, 4.1.2. μαζί με τις άλλες δυο 4.1.1. και 4.1.3., ευθύνεται αποκλειστικά η αναίτια και πολύμηνη καθυστέρηση παράδοσης των μελετών για την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων των Λεκανών Απορροής, με θύματα και πάλι τους ίδιους τους επενδυτές αγρότες.

 

Πηγή: agronews.gr