Την ανάγκη πριµοδότησης της βιολογικής παραγωγής κηπευτικών και ορισµένων δενδροκαλλιεργειών που έµεναν παραδοσιακά εκτός χάρτη ενισχύσεων, έρχεται να επιβεβαιώσει µε ξεκάθαρο τρόπο τεχνοοικονοµική µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών βάσει της οποίας ορίστηκαν οι ενισχύσεις της ερχόµενης προκήρυξης Βιολογικής Γεωργίας.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων µάλιστα η απώλεια εισοδήµατος ανά στρέµµα ξεπερνά το πριµ (λόγω κοινοτικών κανονισµών) καθώς θα έπρεπε για παράδειγµα οι αγρότες να λαµβάνουν για να εγκαταλείψουν τη συµβατική παραγωγή σε ακτινίδια, ρόδια και φράουλες πάνω από 200 ευρώ και στα αµύγδαλα άνω των 100 ευρώ. Αντίστοιχα στα κηπευτικά, τα οποία είχαν αγνοηθεί προκλητικά από περασµένα προγράµµατα, η απώλεια που βγαίνει φτάνει τα 76 ευρώ το στρέµµα.

Εκεί πάντως που φαίνεται να έχει αρκετό ζουµί είναι η υπόθεση της ντοµάτας και της πιπεριάς, τα οποία αν και παρουσιάζουν απώλεια εισοδήµατος εφόσον καλλιεργηθούν βιολογικά, δεν πέρασαν στο Μέτρο. Ένας από τους λόγους, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, είναι το γεγονός ότι εφόσον είναι από τα κυρίαρχα κηπευτικά της χώρας θα τίναζαν την µπάνκα στον αέρα στη δεύτερη προκήρυξη.
Τα σχετικά στοιχεία ανά προϊόν εκτός από το γεγονός ότι δίνουν σήµα για το ύψος των πριµ της δεύτερης προκήρυξης Βιολογικών, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς παρέχουν στον καλλιεργητή πληροφορίες για το κόστος της απόφασής του, να ασχοληθεί µε τις βιολογικές πρακτικές. Σηµειώνεται εδώ ότι, η κοινοτική νοµοθεσία απαγορεύει να δίνονται άνω των 90 ευρώ ανά στρέµµα σε µόνιµες καλλιέργειες και άνω των 60 ευρώ ανά στρέµµα για αροτριαίες, οπότε οι ενίσχυση τις περισσότερες φορές υπολείπεται της απώλειας του εισοδήµατος.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται οι απώλειες εισοδήµατος για τις εξής καλλιέργειες: ρόδια, σύκα, µικρόκαρπες αβοκάντο, ακρόδρυα, ακτινίδια, καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα, τοµάτα, πιπεριά, µελιτζάνα και φραγκόσυκο. Όλες οι παραπάνω καλλιεργητικές οµάδες εκτός από τις τελευταίες τέσσερις που αναφέρθηκαν βρίσκονται στη λίστα µε τα προϊόντα που θα δικαιούνται πριµ στη νέα προκήρυξη των Βιολογικών.

 

Πηγή: agronews.gr