Παράθυρο για σύνταξη από τον ΟΓΑ, µε διαδοχική ασφάλιση, στο 62ο έτος ηλικίας, αντί του 67ου έτους, χωρίς να απαιτείται η προϋπόθεση των 40 χρόνων συνολικής ασφάλισης στο εν λόγω ταµείο, άνοιξε εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.
Πρόκειται για την εγκύκλιο 37/2017, η οποία ακυρώνει στην πράξη τους περιορισµούς που είχαν τεθεί στο παρελθόν, µε αποτέλεσµα όσοι είχαν εγκλωβιστεί για σύνταξη στα 62 ή στα 67 να γλιτώνουν την αύξηση των ορίων ηλικίας και να αποκτούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.

Η ευκαιρία αυτή αφορά µόνο περιπτώσεις ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, που προηγουµένως ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ ή στον ΟΑΕΕ.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα ενός ασφαλισµένου που πραγµατοποίησε στην ασφάλιση:

  • του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.040 Η.Α. χρονικής περιόδου 1986-96,
  • του τ. ΟΓΑ 3.600 Η.Α. χρονικής περιόδου 2005-2017.

Γεννήθηκε την 31-3-1955. Υποβάλλει αίτηση την 25-9-2017 στον ΕΦΚΑ και η αίτησή του αυτή µε βάση το νέο πλαίσιο απορρίπτεται από τον ΟΓΑ και διαβιβάζεται στο ΙΚΑ, από το οποίο µπορεί να λάβει µειωµένη σύνταξη, δεδοµένου ότι:

-Έχει συµπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του,

-Είχε πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες ηµέρες διαδοχικής ασφάλισης, ήτοι τουλάχιστον 4.500 ηµέρες ασφάλισης συνολικά και ανά 100 τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης κατά την τελευταία προ της συνταξιοδότησης πενταετία.

Πηγή: agronews.gr