Επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις άρδευσης, net metering, αγροτικές αποθήκες, θερµοκηπιακές µονάδες, σταβλικές εγκαταστάσεις και µεταποιητικές αγροτικών προϊόντων, θα µπορεί να καλύψει ο β’ κύκλος προκηρύξεων τεσσάρων προγραµµάτων του Αναπτυξιακού Νόµου, που ξεκινά στο τέλος του μήνα, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.
Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο τέλος του μήνα ξεκινά ο 2ο κύκλος των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/16).

Συγκεκριμένα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017, θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και θα διαρκέσει ως τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι, η διαδικασία υποβολής και οι προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδομένα με αυτές του προηγούμενου κύκλου, με κάποιες τεχνικές βελτιώσεις.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στον 2ο κύκλο συγχωνεύονται οι πρώτες δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα, η υποβολή της αίτησης και η υποβολή του οικείου φακέλου τεκμηρίωσης θα πραγματοποιούνται σε ένα και μόνο στάδιο.

Ειδικότερα, οι θα εκδοθούν προσκλήσεις για τα εξής προγράµµατα:
α) «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισµού»,
β)«Γενικής Επιχειρηµατικότητας»,
γ) «Νέες Ανεξάρτητες µµε» και
δ) «Επενδύσεις Μείζονος Σηµασίας».

Τα παραπάνω καθεστώτα διαφέρουν ως προς το είδος των ενισχύσεων που παρέχουν και τις δαπάνες που καλύπτουν. Εκτός από το τέταρτο καθεστώς που αφορά µόνο µεγάλες επιχειρήσεις, όλα τα υπόλοιπα αφορούν:

  • Ατοµικές επιχειρήσεις.
  • Eµπορικές εταιρείες.
  • Συνεταιρισµούς.
  • Κοιν.Σ.ΕΠ., Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, Οµάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για να υπαχθεί ένα σχέδιο στον νόµο ορίζεται στις 50.000 ευρώ για τις Κοιν.Σ.ΕΠ., στις 100.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις, στις 150.000 ευρώ για µικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για µεσαίες επιχειρήσεις και για cluster.

Γενική επιχειρηµατικότητα: Το καθεστώς αυτό, που δέχτηκε και τις περισσότερες αιτήσεις στον α’ κύκλο προκηρύξεων, προσφέρει τις εξής επιλογές ενίσχυσης: Φορολογική απαλλαγή που υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών, επιχορήγηση έως 50% του κόστους των δαπανών για τον πρωτογενή τοµέα, leasing εξοπλισµού και επιχορήγηση µισθολογικού κόστους. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές, καθώς επίσης σε περιοχές µε µείωση πληθυσµού πάνω από 30%, αλλά και σε παραµεθόριες και νησιωτικές θα µπορούν να λάβουν επιχορήγηση έως 70%.

Νέες ΜΜΕ: ∆ικαιούχοι ορίζονται επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν προ 7ετίας. Οι ενισχύσεις που µπορεί να διαλέξει ο δικαιούχος είναι: φορολογική απαλλαγή που υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών, επιχορήγηση έως 50% του κόστους των δαπανών, leasing εξοπλισµού και επιχορήγηση µισθολογικού κόστους

Ενισχύσεις για εξοπλισµό: Προβλέπει µόνο το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κέρδους σε όσους επενδύσουν σε µηχανολογικό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα.

Μείζονες επενδύσεις: Περιλαµβάνει σταθερό φορολογικό πλαίσιο για 12 χρόνια ή φοροαπαλλαγή έως 5 εκατ. ευρώ. Αφορά σε επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ, θέτοντας ως προϋπόθεση για κάθε 1 εκατ. ευρώ να δηµιουργείται έως 1 θέση εργασίας.

Πηγή: agronews.gr