Με λεβάντα, μέντα, ρίγανη και άλλα αρωματικά φυτά, εμπλουτίστηκε ο κατάλογος των επιλέξιμων φυτειών με τις οποίες θα μπορέσουν οι αγρότες να καλύψουν το ξηρικό τμήμα του αγροτεμαχίου τους για τις ανάγκες της αμειψισποράς στα πλαίσια της Απονιτροποίησης.

Αναλυτικότερα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να προβούν στον προγραμματισμό των εργασιών στις εκμεταλλεύσεις τους κυρίως σε ό,τι αφορά τις χειμερινές καλλιέργειες εφόσον η προκήρυξη δεν έχει βγει ακόμα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανάρτησε το αρχείο «Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04», στο οποίο ορίζεται το φυτικό κεφάλαιο, δηλαδή οι επιλέξιμες καλλιέργειες των Ομάδων καλλιεργειών των Δεσμεύσεων Α, Β, Γ και Δ (βάσει Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης αναφοράς 2017) καθώς και τα επιλέξιμα είδη φυτών για:

• την εδαφοκάλυψη στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων με κλίση μεγαλύτερη του 8% στη δέσμευση Α

• την ξηρική αμειψισπορά στη δέσμευση Β και

• τη χλωρά λίπανση στις δενδρώδεις καλλιέργειες στη δέσμευση Γ.

Βρείτε εδώ τη λίστα με το Επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο για τη δράση της Απονιτροποίησης.

Πηγή: agronews.gr