Μία ευχάριστη έκπληξη για τις γιορτές των Χριστουγέννων περιμένει τους αγρότες αφού θα πάρουν το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης (του 30% που αντιστοιχεί σε 427,3 εκατ. ευρώ) του πρασινίσματος (562,9 εκατ. ευρώ) καθώς και της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (37,5 εκατ. ευρώ).

Δικαιούχοι είναι επίσης όσοι έχουν να λαμβάνουν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα εκείνοι που το συνολικό ποσό επιδότησης είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ αλλά και όσοι δεν έλαβαν τις προκαταβολές που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο λόγω ελλιπών δικαιολογητικών και μη ολοκλήρωσης των ελέγχων.

Νωρίτερα θα καταβληθεί η εξισωτική αποζημίωσης ύψους 230 εκατ. ευρώ σε περίπου 370.000 δικαιούχους. Από αυτά τα 148 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε ορεινές περιοχές τα υπόλοιπα 82 εκατ. ευρώ στα πεδινά.

Μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα πιστωθούν και 55 εκατ. ευρώ για 11.500 παραγωγούς που εντάσσονται στο μέτρο της βιολογικής γεωργίας.

Πηγή: agronews.gr