Μόνο σε λογιστικό επίπεδο, προκειµένου να µην υπάρξει ζήτηµα κυρώσεων, «γράφτηκε» η πληρωµή της νέας Βιολογικής στις 30 Νοεµβρίου, ενώ πρακτικά οι δικαιούχοι παραγωγοί ξεκινούν να βλέπουν τα χρήµατα στους λογαριασµούς τους από τη Δευτέρα 4 Δεκεµβρίου.
Μέχρι και την περασµένη Πέµπτη, τελευταία ηµέρα της προθεσµίας, βάση κοινοτικού και εθνικού κανονισµού, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβουλευόταν προκειµένου να αποφασιστεί το ποσό που θα αφορούσε η προκαταβολή της νέας Βιολογικής, ενώ οι υπηρεσιακοί δούλευαν πυρετωδώς για να κλείσουν τους ελέγχους και να σταλεί η δισκέτα στην τράπεζα.

Να σηµειωθεί ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 55 εκατ. ευρώ και παρά τις πρώτες εκτιµήσεις που έκαναν λόγο για προκαταβολή της τάξης του70%, µε ένα ποσό που αντιστοιχεί περί τα 40 εκατ. ευρώ, τελικά τα χρήματα που πιστώνονται δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 εκατ. ευρώ.

Αιτίες, αφενός η δυνατότητα που δόθηκε στους δικαιούχους να κάνουν αίτηση απένταξης µέχρι τις 26 Νοεµβρίου, αλλά και ο έλεγχος των αιτήσεων που «έβγαλε» αρκετά προβλήµατα και πολλούς απορριπτόµενους, λόγω του ότι δεν ολοκληρώθηκε το τσεκάρισμα των µεταβιβάσεων, ενώ διαπιστώθηκαν και αρκετά λάθη στις συµβάσεις µε τους συµβούλους.

Πριν τις γιορτές, πρώτα η ενιαία ενίσχυση και µετά η εξισωτική 2017
Μέχρι τα Χριστούγεννα και σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά αναµένεται να γίνουν οι πληρωµές της ενιαίας και της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2017, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργο Αποστολάκη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προηγηθεί η εξόφληση του τσεκ, µε ποσό ύψους περί το 1 δις ευρώ, µε πιθανότερη ηµεροµηνία ως την Παρασκευή 15 ∆εκεµβρίου για να ακολουθήσει λίγες µέρες µετά και η εξισωτική.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στα δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, προς νέους και νεοεισερχόµενους, µε τους αιτούντες να ξεπερνούν τους 60.000 και την αξία των δικαιωµάτων που θα µοιραστούν να φτάνει τα 90 εκατ. ευρώ. Ποσό το οποίο «µαζεύτηκε» από την αύξηση της γραµµικής µείωσης της αξίας όλων των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης στο 4,5% ειδικά για το 2017, από όλους τους παραγωγούς υπέρ Αποθέµατος. Ωστόσο, από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τους υπηρεσιακούς να βρίσκονται ακόµα στη διαδικασία των ελέγχων, υπολογίζουν το ποσό που έχει «συγκεντρωθεί» στα 50 εκατ. ευρώ,  ότι η πληρωµή φέτος θα γίνει µε τη µέση τιµή κάθε περιφέρειας (25 ευρώ το στρέµµα για βοσκότοπο, 42 ευρώ το στρέµµα για αρόσιµες και 50 ευρώ το στρέµµα για δενδρώδεις) επί τα επιλέξιµα εκτάρια που έχει δηλώσει κάθε αγρότης.

Όσον αφορά την εξόφληση του τσεκ, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αυτή θα περιλαµβάνονται υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης (το 30% που αντιστοιχεί σε ποσό 427.329.000 ευρώ), το πρασίνισµα (562.899.000 ευρώ) και την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (37.527.000 ευρώ), όσους έχουν λαµβάνειν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, όσους αθροιστικά το συνολικό τους ποσό είναι µεγαλύτερο από τα 250 ευρώ, αλλά και όσες από τις εκκρεµότητες της προκαταβολής διευθετηθούν, αφενός από τους παραγωγούς µε υποβολή διοικητικών πράξεων και αφετέρου από τους αρµοδίους µε ολοκλήρωση των ελέγχων, αλλά και τους δικαιούχους της φόρµας 6.

Σχετικά µε του γεωργούς νεαρής ηλικίας, η ενίσχυση αφορά πριµ 25% επί των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, για αιτούντες παραγωγούς που ξεπερνούν τους 62.000, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, για τους οποίους όµως δεν έχει τελειώσει ακόµα η εξέταση των αιτηµάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σηµειωθεί ότι το ανώτατο ποσό που ορίζει ο Εθνικός Φάκελος για το 2017 ανέρχεται στα 38 εκατ. ευρώ, αν και πέρυσι πληρώθηκαν µόλις 16 εκατ. ευρώ.

Πηγή: agronews.gr