Μετά τη δυσάρεστη έκπληξη µε τις πιστώσεις της νέας Βιολογικής, ύψους µόλις 16 εκατ. ευρώ, ο αγροτικός κόσµος περιµένει τις δύο ογκώδεις πληρωµές για την εξόφληση του τσεκ και την εξισωτική του 2017, αρχής γενοµένης από το τέλος της τρέχουσας εβδοµάδας.

Πυρετωδώς δουλεύουν αυτές τις µέρες, διοικητικοί και υπηρεσιακοί υπάλληλοι του Οργανισµού Πληρωµών προκειµένου να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και πιο σωστά τους ελέγχους, µε στόχο να στείλουν τη δισκέτα µε την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης στην τράπεζα µέχρι την Παρασκευή 15 ∆εκεµβρίου, οπότε και τοποθετούν αρµοδίως την έναρξη των πιστώσεων, οι οποίες βέβαια θα ολοκληρωθούν µέσα στην εβδοµάδα που έπεται.

Σηµειωτέον ότι την κατάσταση δυσχεραίνει κλιµάκιο 90 τεχνοκρατών από τις Βρυξέλλες που βρίσκεται στη χώρα µας αυτές τις µέρες, προκειµένου να «ξεσκονίσει» το υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά καταστήµατα.

Παράλληλα, «τρέχει» και η διαδικασία για τις πιστώσεις της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2017, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις µέχρι τις 12 ∆εκεµβρίου, οι οποίες και ελέγχονται ταυτόχρονα από τους αρµόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να µην καθυστερήσουν οι πληρωµές.

Όσον αφορά την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης, αυτή υπολογίζεται περί το 1 δις ευρώ, µε το µεγαλύτερο πρόβληµα να εντοπίζεται ακόµα στα δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, προς νέους και νεοεισερχόµενους, µε τους αιτούντες να ξεπερνούν τους 60.000 και την αξία των δικαιωµάτων που θα µοιραστούν να φτάνει τα 90 εκατ. ευρώ. Ποσό το οποίο «µαζεύτηκε» από την αύξηση της γραµµικής µείωσης της αξίας όλων των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης στο 4,5% ειδικά για το 2017, από όλους τους παραγωγούς υπέρ Αποθέµατος.

Ωστόσο, από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, κι ενώ ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι, υπολογίζουν το ποσό που έχει «συγκεντρωθεί» στα 50 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του Οργανισµού Γιώργο Κέντρο, ο οποίος εξηγεί ότι η πληρωµή φέτος θα γίνει µε τη µέση τιµή κάθε περιφέρειας (25 ευρώ το στρέµµα για βοσκότοπο, 42 ευρώ το στρέµµα για αρόσιµες και 50 ευρώ το στρέµµα για δενδρώδεις) επί τα επιλέξιµα εκτάρια που έχει δηλώσει κάθε αγρότης.

Από την πλευρά του και ο έτερος αντιπρόεδρος του οργανισµού Γιώργος Αποστολάκης, σε µια προσπάθεια να «περιορίσει τις προσδοκίες» των αγροτών, παραδέχεται τον αυξηµένο για φέτος αριθµό των αιτήσεων, ωστόσο κάνει λόγο για αυστηρούς ελέγχους και τελικό αριθµό δικαιούχων περί τους 30.000 αγρότες, καθώς θα προηγηθεί µεγάλο ξεσκαρτάρισµα. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον ίδιο, δεν αποκλείεται να υπάρχει και επιστροφή από την παρακράτηση του 4,5%, η οποία θα δοθεί πίσω στους αγρότες οριζόντια, από το νέο έτος πια.

Όσον αφορά την εξόφληση του τσεκ, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αυτή θα περιλαµβάνονται υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης (το 30% που αντιστοιχεί σε ποσό 427.329.000 ευρώ), το πρασίνισµα (562.899.000 ευρώ) και την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (37.527.000 ευρώ), όσους έχουν λαµβάνειν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, όσους αθροιστικά το συνολικό τους ποσό είναι µεγαλύτερο από τα 250 ευρώ, αλλά και όσες από τις εκκρεµότητες της προκαταβολής διευθετηθούν, αφενός από τους παραγωγούς µε υποβολή διοικητικών πράξεων και αφετέρου από τους αρµοδίους µε ολοκλήρωση των ελέγχων, αλλά και τους δικαιούχους της φόρµας 6.

Σχετικά µε του γεωργούς νεαρής ηλικίας, η ενίσχυση αφορά πριµ 25% επί των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, για αιτούντες παραγωγούς που ξεπερνούν τους 62.000, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, για τους οποίους όµως δεν έχει τελειώσει ακόµα η εξέταση των αιτηµάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σηµειωθεί ότι το ανώτατο ποσό που ορίζει ο Εθνικός Φάκελος για το 2017 ανέρχεται στα 38 εκατ. ευρώ, αν και πέρυσι πληρώθηκαν 16 εκατ. ευρώ.

Πηγή: agronews.gr