Χωρίς ουσιαστικές πληρωµές, παρά µόνο µε κλείσιµο υπολοίπων από παλιά προγράµµατα , αναµένεται να «τρέξει» ο Ιανουάριος, µε τους Νέους Αγρότες να δηλώνουν κατεξοχήν αδικηµένοι από τον τρόπο µε τον οποίο κύλησαν οι πιστώσεις το τελευταίο διάστηµα, καθώς περιµένουν πάνω από 6 µήνες να δουν αν τελικά θα λάβουν το πριµ πρώτης εγκατάστασης, ώστε να αποφασίσουν και για το αν θα µπουν στα Σχέδια Βελτίωσης.

Στις εκκρεµότητες µε τις οποίες ξεκίνησε η νέα χρονιά καταγράφονται χρωστούµενα περί τα 67 εκατ. ευρώ για τη βασική ενίσχυση, περίπου 12,4 εκατ. ευρώ για το πρασίνισµα, µόλις 8 εκατ. ευρώ για την εξισωτική αποζηµίωση. Σηµειωτέον ότι στα µπροστά είναι και η πληρωµή του συνόλου των 186 εκατ. ευρώ για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, η οποία αναµένεται να γίνει τµηµατικά και όχι νωρίτερα από τον Φεβρουάριο, αφού ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρώσεις των στοιχείων παράδοσης από τους παραγωγούς.

Την έντονη αγανάκτησή τους µε την κατάσταση που επικρατεί µεταφέρουν  δεκάδες νέοι άνθρωποι που έχουν «κρεµαστεί» από τη δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο δεν επιτρέπει στους αρµόδιους να περάσουν τα στοιχεία των υποψήφιων ώστε να ολοκληρωθεί τεχνικά η διαδικασία.

Οι τελευταίες πληροφορίες από τις διαχειριστικές αρχές αναφέρουν ότι τόσο οι εν δυνάµει, όσο και οι επιλαχόντες νέοι αγρότες αναµένεται να πληρωθούν την προκαταβολή µέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους αρµόδιους οι κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας αυτό το διάστηµα καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστηµα τα σχετικά στοιχεία για τους εν δυνάµει αγρότες, ενώ αναµένεται εντός των επόµενων ηµερών να ολοκληρωθεί και ο έλεγχος των ενστάσεων στις 5 Περιφέρειες που έγινε επαναπροκήρυξη του προγράµµατος. Μόλις τελειώσουν οι παραπάνω διαδικασίες, οι αρµόδιοι του υπουργείου θα είναι σε θέση ξεκαθαρίσουν πόσοι από τους επιλαχόντες τελικά θα ενταχθούν στα κονδύλια ύψους 24,1 εκατ. ευρώ που θα υπερδεσµευτούν.

Σηµειωτέον ότι σε περίπτωση που υπάρξουν περισσευούµενα κονδύλια από τη δεύτερη προκήρυξη των Νέων Αγροτών, θα µπορέσουν να ενταχθούν και επιπλέον άτοµα στο µέτρο.

Σε συνέντευξή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου δήλωσε τα εξής: «Είναι ένα ζήτημα που έχει σχέση με περιοχές που ζήτησαν να ενταχθούν περισσότεροι από αυτούς που μπορούσαν να καλυφθούν από τα διαθέσιμα ποσά. Εμείς αυτή την ώρα έχουμε περάσει την πρώτη φάση, υπάρχουν Περιφέρειες που έχουν καλύψει το ποσό που τους αντιστοιχούσε και έχουν ανακύψει ανάγκες για επιλαχόντες που θέλουν να ενταχθούν, υπάρχουν Περιφέρειες που δεν κάλυψαν όλο το ποσό. Υπάρχουν περιθώρια. Τα χρήματα αυτά τα συνδιαχειριζόμαστε με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με την οποία είμαστε σε μία συνεννόηση. Επομένως αφού γίνει η προκήρυξη των Περιφερειών που δεν έχουν καλύψει το ποσό, αυτό θα τελειώσει περίπου στο τέλος του Γενάρη, θα μπούμε στην επόμενη προκήρυξη, έχουμε ένα ποσό διαθέσιμο. Δεν μπορώ όμως να σας πω ότι θα καλυφθεί το σύνολο. Υπολογίζουμε ένα μεγάλο ποσοστό των επιλαχόντων να καλυφθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε δυνατότητες χρηματικές, είναι θετικό ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Η ενίσχυση των νέων αγροτών δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ποσό για να μπουν στην αγροτική δραστηριότητα, έχουμε και άλλα μέτρα όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης κ.ά. Έχουμε δηλαδή δυνατότητες στήριξης μέσα από τα αποθέματα που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε για τους νέους αγρότες και να τους καλύψουμε».

Απάντηση Αποστόλου στη Βουλή
Εν τω µεταξύ, σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, χωρίς να αναφερθεί στα απλήρωτα που αφορούν τους Νέους Αγρότες, κάνει έναν απολογισµό για το πώς έκλεισε το 2017, τονίζοντας ότι οι πληρωµές ανέρχονται σε 142 εκατ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 11.000 δικαιούχους και συγκεκριµένα αφορούν την πρώτη δόση (70% του εγκεκριµένου ποσού) της προκήρυξης έτους 2016 και για τη β’ ή/και γ’ δόση της προκήρυξης έτους 2014.

Το θέµα έφερε στη Βουλή και ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν∆ Χρήστος Μπουκώρος, στον οποίο µε απάντησή του ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει τα εξής: «η εφαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος , το οποίο ήταν απαραίτητο για την εξέταση των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών των εν δυνάµει δικαιούχων και των ενστάσεων των απορριπτόµενων, είναι πλέον σε χρήση. Ήδη γίνεται από τους αρµόδιους υπαλλήλους η καταχώρηση στο σύστηµα, προκειµένου το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα να αναρτηθούν και οι αποφάσεις ένταξης.

Επισηµαίνεται ότι µέσω της πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλουν δικαιολογητικά για τη διακοπή της απασχόλησής τους και της βαθµολόγησης της ιδιοκτησίας τους µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους. Αναφέρεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει µέχρι στιγµής καταβάλει το συνολικό ποσό των 137.165.650 ευρώ για την πληρωµή της πρώτης δόσης σε 4.398 δικαιούχους νέους αγρότες, δυνάµει της αριθ. 8837/14.10.2016 (Β’ 3442/23.10.2017) πρόσκλησης».

Πηγή: agronews.gr