Τα μέλη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τη λήξη της θητείας τους, ορίζει απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, χωρίς αλλαγές από την ήδη υπάρχουσα σύνθεση, με πρόεδρο τον Αθανάσιο Καπρέλη και αντιπροέδρους τον Γιώργο Αποστολάκη και τον Γιώργο Κέντρο.
Η νέα θητεία της διοίκησης του Οργανισμού Πληρωμών είναι τριετής και αναπληρωτής του πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται ο Γιώργος Αποστολάκης.

Bρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Ορισμός νέας διοίκησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:
Ορίζουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., ως εξής:

α) Toν Αθανάσιο Καπρέλη του Σωκράτη, Οικονομολόγο, πτυχιούχο Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Clermant-Ferrand Γαλλίας, ως Πρόεδρο.

β) Τον Γεώργιο Αποστολάκη του Μιχαήλ, Γεωπόνο, πτυχιούχο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρο.

γ) Τον Γεώργιο Κέντρο του Αναστασίου, Γεωπόνο -Υπάλληλο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πτυχιούχο της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, ως Αντιπρόεδρο.

δ) Τον Ιωάννη Καργιώτη του Νικολάου, Γεωπόνο, πτυχιούχο της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, ως Γενικό Διευθυντή.

ε) Την Σοφία Τερεζάκη του Ελευθερίου, υπάλληλο – εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον Νικόλαο Κράκαρη του Αποστόλου, υπάλληλο – εκπρόσωπο του ιδίου Υπουργείου.

στ) Τον Δημήτριο Τσιάνο του Θωμά, Κτηνοτρόφο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Καρακώστα του Ελευθερίου, Γεωπόνο, εκπρόσωπο του ιδίου Υπουργείου.

ζ) Τον Ζήση Παρλίτση του Νικολάου, Κτηνοτρόφο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μούργκα του Αστερίου,Κτηνοτρόφο, εκπρόσωπο του ιδίου Υπουργείου.

η) Τον Ευθύμιο Σπυρίδη του Παύλου, Γεωλόγο, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Στέφανο Δελέπογλου του Ανέστη, Κτηνίατρο, Ταμία του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εκπρόσωπο του ιδίου Επιμελητηρίου.

θ) Τον Φραγκίσκο Μαχλέρα του Περικλή, εκπρόσωπο των εργαζομένων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Απόστολο Λαμπρόπουλο του Σωτηρίου, εκπρόσωπο των ιδίων εργαζομένων.

2. Αναπληρωτής του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζεται ο Γεώργιος Αποστολάκης του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: agronews.gr