Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ανακοινώνει ότι ξεκινά τις επόμενες μέρες ενημερωτικές συναντήσεις με τους παραγωγούς του νομού μας, σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας.

Στις συναντήσεις αυτές, που θα γίνουν σε όλους τους Δήμους, θα παρουσιαστούν στους παραγωγούς:
Α)
Το πολύ σημαντικό πρόγραμμα που είναι γνωστό με τον όρο «Σχέδια βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Πρόκειται για την προκήρυξη της Δράσης 4.1.1 – «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων» και της Δράσης 4.1.3 – «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».
Β) Το πρόγραμμα που είναι γνωστό ως «Μείωση της νιτρορρύπανσης». Η τωρινή προκήρυξη έχει την ονομασία Δράση 10.01.04 – «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

Επίσης, στα μεγάλα χωριά καλλιέργειας του βαμβακιού θα πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος κύκλος ομιλιών στις οποίες θα γίνει ολοκληρωμένη παρουσίαση των οδηγιών μας για την βαμβακοκαλλιέργεια.

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λεωνίδας Βαρούδης δηλώνει σχετικά με τις ενημερωτικές συναντήσεις : «Παρά τον γραφειοκρατικό φόρτο που καθηλώνει πολλές φορές την Υπηρεσία μας, θεωρούμε πρώτη προτεραιότητα την άμεση επαφή μας με τους παραγωγούς και τους καλούμε να ανταποκριθούν θετικά και σ’ αυτή την πρωτοβουλία μας, προσερχόμενοι μαζικά σ΄ αυτές τις συναντήσεις μας. Το πρόγραμμα των ομιλιών θα το συνδιαμορφώσουμε με τους Δήμους της Περιφερειακής μας Ενότητας και θα ανακοινώνεται κάθε εβδομάδα».