Το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, με αφορμή την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, ενημερώνει για μια ακόμη φορά τους αγρότες – χρήστες γεωργικών φαρμάκων για την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την εισαγωγή, κατοχή, διακίνηση και αναγνώριση παράνομων γεωργικών φαρμάκων :

Τα νόμιμα φυτοφάρμακα έχουν ετικέτα στην Ελληνική γλώσσα, που αναφέρει τον αριθμό έγκρισης του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), την εταιρεία κάτοχο της έγκρισης, τις οδηγίες χρήσης, τις προφυλάξεις που πρέπει να πάρει ο χρήστης όταν πχ. ψεκάζει, τις οδηγίες για περίπτωση ατυχήματος κλπ.

Το παράνομο φυτοφάρμακο είναι είτε σε λευκό μπουκάλι είτε σε μπουκάλι με ξενόγλωσση ετικέτα (συνήθως στη Βουλγαρική ή Τουρκική γλώσσα), εισάγεται είτε από παραγωγούς, είτε από «μεσάζοντες» Ελληνικής ή αλλοδαπής υπηκοότητας, χωρίς παραστατικά ή με παραστατικά που το περιγράφουν παραπλανητικά ως λίπασμα, παρακάμπτοντας τελωνεία και υπηρεσίες ελέγχου (εισαγωγή μη εργάσιμες μέρες και ώρες, απόκρυψη φορτίου στο πίσω μέρος εμπορευματοκιβωτίων, αποθήκευση σε ακατάλληλες αποθήκες μακριά από προσβάσιμους χώρους κλπ).

Η ένταξη των χωρών στην Ε.Ε. δεν απλοποιεί τις διαδικασίες διακίνησης Φ.Π. και δεν νομιμοποιεί τις συναλλαγές εάν δεν υπάρχει νόμιμη άδεια διακίνησης από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Σύμφωνα με το Νόμο 4036/12, άρθρο 9, παρ. 3., «Όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά τού έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ».Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παραπάνω νόμου, προβλέπονται και αυστηρές ποινικές κυρώσεις.

Σε κάθε υπόθεση επιβολής διοικητικών κυρώσεων για εισαγωγή, κατοχή, διακίνηση και χρήση παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ενημερώνεται άμεσα ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και περικόπτονται οι κοινοτικές ενισχύσεις του εμπλεκόμενου κατά 20%, σύμφωνα με την εγκύκλιο 417/2-10-2012.

Κίνδυνοι από τα παράνομα φυτοφάρμακα.
Τα παράνομα φυτοφάρμακα είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, για τις καλλιέργειες και η διακίνησή τους επιφέρει σημαντικές ζημίες στην εθνική οικονομία.

Τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των παράνομων φυτοφαρμάκων είναι:

  • Δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί στη χώρα μας, ως προς τη δραστική ουσία,
    πρόσθετες ή βοηθητικές ουσίες κ.α.
  • Τα παράνομα φυτοφάρμακα συνήθως δεν φέρουν ετικέτα στην Ελληνική γλώσσα. Έτσι, ο αγρότης-χρήστης παράνομων φυτοφαρμάκων, δεν μπορεί να πληροφορηθεί για τις οδηγίες χρήσης, για τις προφυλάξεις κ.α.
  • Ίσως λόγω κακής ποιότητας, να οδηγήσουν ακόμη και σε φυτοτοξικότητες.
  • Στις περιπτώσεις που το παράνομο φυτοφάρμακο περιέχει δραστική ουσία που έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ανωτέρω κινδύνους προστίθεται ο κίνδυνος της απόρριψης φορτίων εξαχθέντων προϊόντων, λόγω ανεύρεσης υπολειμμάτων του παράνομου φυτοφαρμάκου και την προκαλούμενη δυσφήμιση των Ελληνικών προϊόντων.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών – Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, τηλ. επικοινωνίας: 23213 55147-55136.