Χρονικό περιθώριο μέχρι το Σάββατο 31 Μαρτίου έχουν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες-ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών προκειμένου να δηλώσουν ότι διατήρησαν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη το έτος 2017 και να διασφαλίσουν έτσι την ανώτερη τιμή πώλησης ρεύματος.

Οι δηλώσεις, που συμπληρώνονται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, γίνονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο του ΛΑΓΗΕ και οι παραγωγοί, αν πρόκειται να απευθυνθούν στον λογιστή τους για τη συμπλήρωση του πεδίου στην ιστοσελίδα του λειτουργού της αγοράς (ΛΑΓΗΕ), θα πρέπει για τυπικούς λόγους να προσκομίσουν και μια υπεύθυνη δήλωση, επικαιροποιημένη από τα ΚΕΠ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΛΑΓΗΕ αναφέρει τα εξής:
«Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2017, υποβάλλονται έως και την 31η Μαρτίου 2018».

Πηγή: agronews.gr