Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική ΚΑΠ μετά το 2020, με στόχο την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, όπως καθορίζονται σε σχετική έκθεση της Κομισιόν με τίτλο «Το μέλλον της γεωργίας και της διατροφής» θα βρεθούν στο επίκεντρο του Συμβουλίου για τη Γεωργία και την Αλιεία που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018.
Να σημειωθεί ότι με τα συμπεράσματα που θα διεξαχθούν από το Συμβούλιο, τα οποία και αναμένεται να εγκριθούν, οι υπουργοί θα συνεισφέρουν στις νομοθετικές αποφάσεις για τη μελλοντική ΚΑΠ.

Επίσης, στο συμβούλιο θα γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την πολιτική που θα ακολουθήσει η ΕΕ σχετικά με τα είδη ψαριών της Δυτικής Μεσογείου.

Τα θέματα που έχουν συζητηθεί σχετικά με τη νέα ΚΑΠ τους τέσσερις προηγούμενους μήνες από τον περασμένο Δεκέμβριο είναι οι άμεσες ενισχύσεις, τα περιβαλλοντικά και η αγροτική ανάπτυξη, η προστιθέμενη αξία στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δίνει η εφαρμογή της ΚΑΠ, τα επίπεδα επιδοτήσεων και οι βασικοί στόχοι της ΚΑΠ που πρέπει να παραμείνουν ως έχουν.

Όμως, στο Συμβούλιο για τη Γεωργία και την Αλιεία του Μαρτίου, η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε φαινόμενα «αστάθειας» στις αγορές αγροτικών προϊόντων καθώς και στις δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η συζήτηση για την αλιεία θα επικεντρωθεί στο ζήτημα διασφάλισης της βιώσιμης εκμετάλλευσης των ειδών πανίδας προς εκμετάλλευση από τον άνθρωπο και στην αύξηση της σταθερότητας της αγοράς αλιευμάτων.

Πηγή: agronews.gr