Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων με τους παραγωγούς του νομού μας, που ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου.

Έγιναν συνολικά 35 ενημερωτικές συναντήσεις σε όλους τους Δήμους, σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας, από την Αλιστράτη μέχρι την Ροδόπολη.
Τρία ήταν τα θέματα ενημέρωσης :
1. Η πρόσκληση για τα «Σχέδια Βελτίωσης»,
2. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Μείωσης της Νιτρορρύπανσης»,
3. Η ολοκληρωμένη παρουσίαση των οδηγιών μας για την καλλιέργεια του βαμβακιού.

Ευχαριστούμε τους παραγωγούς για την θετική τους ανταπόκριση σε αυτή την πρωτοβουλία μας και τη μεγάλη συμμετοχή τους στις, περισσότερες, ομιλίες μας.
Ταγμένοι στον ουσιαστικό μας ρόλο, θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στους παραγωγούς, τους αποδέκτες των γνώσεων και της δράσης μας.