Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους Νέους Γεωργούς της προκήρυξης του 2016, ότι ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και την Προγραμματική υπερδέσμευση στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020, επικαιροποιούνται τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
1. Πίνακας ενισταμένων υποψηφίων, με τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων
2. Πίνακας επιλαχόντων που καθίστανται δικαιούχοι
3.Πίνακας επιλαχόντων που καθίστανται εν δυνάμει δικαιούχοι και απαιτείται η έγκαιρη προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών