Να υπερπηδήσει τη γραφειοκρατία που προκύπτει στη διαδικασία εγγραφής των αγροτών – επενδυτών στα σχέδια βελτίωσης επιχειρεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Νίκος Αντώνογλου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο επειδή διαπιστώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), καθυστερεί την έκδοση πράξης ασφάλισης των υποψηφίων δικαιούχων μολονότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής τους στον ΕΦΚΑ, κρίνεται αναγκαία η χορήγηση της συνημμένης βεβαίωσης.
Οι δικαιούχοι, λοιπόν, που έχουν υποβάλλει αίτηση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο ΜΑΑΕ για χορήγηση βεβαίωσης που θα χρησιμοποιείται μόνο για την υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης στο Υπομέτρο 4.1. Η αίτηση θα εξετάζεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγγραφή στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση θα χορηγείται εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν οι αιτούντες στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες, πλην αυτού της έκδοσης πράξης ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ. Το υπόδειγμα βεβαίωσης θα έχει ισχύ μόνο για την υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Υπομέτρο 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Να σημειωθεί ότι η βεβαίωση θα χορηγείται εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν οι αιτούντες στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες, πλην αυτού της έκδοσης πράξης ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο για την Έκδοση βεβαίωσης για αιτήσεις ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης.

Αναλυτικότερα η απόφαση του ΥπΑΑΤ αναφέρει τα εξής:
Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. Μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας των υποψήφιων δικαιούχων περιλαμβάνεται και η προϋπόθεση εγγραφής τους στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματιών αγροτών.

Επειδή διαπιστώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), καθυστερεί την έκδοση πράξης ασφάλισης των υποψηφίων δικαιούχων μολονότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής τους στον ΕΦΚΑ, κρίνεται αναγκαία η χορήγηση της συνημμένης βεβαίωσης.

Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι όσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλλει αίτηση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο ΜΑΑΕ για χορήγηση βεβαίωσης που θα χρησιμοποιείται μόνο για την υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης στο Υπομέτρο 4.1. Η αίτηση θα εξετάζεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγγραφή στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση θα χορηγείται εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν οι αιτούντες στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες, πλην αυτού της έκδοσης πράξης ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ. Το υπόδειγμα βεβαίωσης που σας επισυνάπτεται θα έχει ισχύ μόνο για την υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Υπομέτρο 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Κατά την αίτηση εγγραφής στο ΜΑΑΕ για τη χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο Υπομέτρο 4.1, εκτός των προβλεπόμενων δικαιολογητικών θα κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει υποβάλει για την ασφάλισή του στον ΕΦΚΑ (ως αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, κτλ), καθώς και ότι θα προσκομίσει στην Υπηρεσία την πράξη ασφάλισης άμα της έκδοσής της.

Κατά την παραπάνω διαδικασία η εισαγωγή των δεδομένων στην εφαρμογή ΜΑΑΕ, θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα και στην σελίδα 12, στις παρατηρήσεις θα συμπληρώνεται το σχόλιο « έκδοση βεβαίωσης για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο Υπομέτρο 4.1, φορολογικό έτος 2016 ή 2017».

Με την προσκόμιση της εκδοθείσας πράξης ασφάλισης, τα αρμόδια ΤΑΑΕ θα προβαίνουν στην έκδοση της βεβαίωσης του επαγγελματία αγρότη, χωρίς να διενεργούν ξανά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Διευκρινίζεται ότι για την χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο Υπομέτρο 4.1 θα λαμβάνεται υπόψη, η δήλωση ΟΣΔΕ 2016 με φορολογικά στοιχεία του έτους 2016, ή ΟΣΔΕ 2017 με φορολογικά στοιχεία του 2016. Με την έναρξη της υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, δύναται να λαμβάνεται υπόψη και η δήλωση ΟΣΔΕ 2017 με φορολογικά στοιχεία του 2017.

Πηγή: agronews.gr