Τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύνταξη του θεσμικού πλαισίου για τις δασικές δράσεις των προγραμμάτων, όπως είναι το Μέτρο 8.1 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων και το Μέτρο 8.2 Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων, δρομολόγησαν οι διαχειριστικές αρχές, ώστε να ακολουθήσουν οι προκηρύξεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα 90 ευρώ ανά δασωµένο στρέµµα ετησίως φθάνει το ποσό που θα λαμβάνουν οι παραγωγοί ως αποζηµίωση για την αγροτική έκταση που θα εντάξουν στο Μέτρο 8.1 που είναι παρόμοιο με την «Πρώτη ∆άσωση Γαιών» που έτρεξε την περασμένη προγραμματική περίοδο. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να έχει γη άνω των 5 στρεµµάτων, όπου του επιτρέπεται να διαλέξει παραπάνω από ένα είδος δέντρων από έναν κατάλογο µε 108 είδη, ανάλογα µε τη ζώνη βλάστησης που βρίσκεται.

Bρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Σύμβουλος υποστήριξης δασικού σχεδιασμού για τα δασικά μέτρα του 2014-2020.

Για την προκήρυξη, όπως προαναφέρθηκε έγινε το πρώτο βήμα στις 30 Απριλίου, με τις διαχειριστικές να δημοσιεύουν απόφαση με θέμα Απόφαση ένταξης πράξης με τίτλο: «Σύμβουλος υποστήριξης δασικού τομεακού σχεδιασμού στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για τα εκχωρηθέντα δασικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020» στο Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Ο Ανάδοχος που θα οριστεί θα υποστηρίξει τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ .) που είναι η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στη σύνταξη του σχετικού θεσμικού πλαισίου και των συνοδευτικών εγγράφων για καθένα από τα εκχωρηθέντα δασικά μέτρα – υπομέτρα – δράσεις του άρθρου 1 της ΚΥΑ 1940/17 (ΦΕΚ 2380 Β/12-07-2017) «Ορισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ( ΕΦΔ) και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτήν» και ειδικότερα:

Α. Στα δασικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, που υπάγονται στις κατηγορίες «παρεμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων» και «λοιπές παρεμβάσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων επενδύσεων» (υπομέτρα 8.3, 8.4 και 8.6.)

Β. Στα δασικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, που υπάγονται στην κατηγορία παρεμβάσεων που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων και εμπίπτουν στο πεδίο ισχύος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) (υπομέτρα 8.1, 8.2 και 12.2).

Πηγή: agronews.gr