Η δυσκολία εξασφάλισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας σε συνδυασµό µε τις συνεχείς τροποποιήσεις, τα µαγειρέµατα στα µόρια και την ιστορία µε τις αποσβέσεις στα τρακτέρ, φαίνεται να έκοψαν την όρεξη σε µεγάλη µερίδα παραγωγών για να παλέψουν για µία θέση στα Σχέδια.
Κωδικοί αιτήσεων µπορεί να ανοίγουν συνεχώς αλλά τελικά µπορεί αρκετές εξ αυτών να µην οριστικοποιηθούν µπροστά στα παραπάνω εµπόδια και όσο περνάει ο καιρός η πρόβλεψη πως θα ενταχθεί «ένας στους τρεις» µετατρέπεται σε «ένας στους δύο» καθώς το µέτρο θα χωρέσει γύρω στους 6.300 δικαιούχους (χωρίς τυχόν υπερδέσµευση).

Ακόµα µία τροποποίηση

Μάλιστα, όσον αφορά τις συνεχόµενες αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο, σύµφωνα µε µελετητές, επίκειται ακόµα µία τροποποίηση της προκήρυξης και µε τις καλλιεργητικές εργασίες στο φουλ, ακόµα ένα ραντεβού µε τον µελετητή για κάποιους δεν χωράει στο καλεντάρι.

Εδώ, έρχεται να προστεθεί και η απουσία σηµαντικών φορολογικών κινήτρων για νέες επενδύσεις, όπως η αύξηση του συντελεστή απόσβεσης στον αγροτικό εξοπλισµό ώστε να µπορούν να γράφουν έξοδα οι αγρότες. Μάλιστα αν και φορολογικά τα τρακτέρ αποσβένονται σε µία 10ετία, οι διαχειριστικές αρχές εισάγοντας τη 12ετία έκοψαν τη φόρα σε µία µεγάλη µερίδα υποψήφιων επενδυτών.

Παράλληλα, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα καλύψουν την ιδιωτική συµµετοχή και η δυνατότητα εκχώρησης ενίσχυσης βρίσκονται ακόµα στα χαρτιά, οι δεκαετείς δεσµεύσεις τροµάζουν και η εµπειρία της προκήρυξης του 2011 γεµίζει αµφιβολίες για το αν αξίζει τελικά η ένταξη. Φυσικά, εδώ υπάρχει και το στοιχείο του πότε θα γίνουν οι εντάξεις και κατά πόσο ο τεχνοοικονοµικός σχεδιασµός θα µπορέσει να τηρηθεί πιστά από τους παραγωγούς, εφόσον στο κυνήγι των µορίων υπάρχουν αρκετά µαγειρέµατα.

Γλυκάθηκαν από τους Νέους

Εντούτοις υπάρχει και η άποψη, πως αγρότες µε λίγα µόρια (50-60) βλέποντας αυτό που έγινε µε τους Νέους Αγρότες όπου τελικά βρέθηκε ο τρόπος να χωρέσουν όλοι, εκεί που ήταν να µην προχωρήσουν σε αίτηση τελικά το ξανασκέφτονται. Άλλωστε, οι διαχειριστικές αρχές έχουν κάνει κατά καιρούς δηλώσεις για γενναία υπερδέσµευση.

Επίσης, υπάρχει και το γεγονός ότι ο παραγωγικός ιστός θα κάνει χρόνια να ξαναδεί Σχέδια, οπότε πολλοί είναι εκείνοι που δεν θέλουν να χάσουν την ευκαιρία. Όπως και να έχει το ύψος των επιδοτήσεων είναι φέτος αρκετά µεγαλύτερο σε σχέση µε την περασµένη περίοδo, η αγορά αγροτικών µηχανηµάτων δείχνει κάποια ευελιξία και τέλος, το πρόγραµµα έχει συµπέσει µε την περίοδο της µεγάλης ζήτησης για νέες φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών και αναδιάρθρωση της παραγωγής.

Πολύ αργά για τροποποιήσεις

Σηµειώνεται εδώ, πως µία µερίδα θεσµικών ισχυρίζεται πως είναι λάθος να υπάρχουν τροποποιήσεις όσο είναι ανοιχτή η προκήρυξη, ειδικά τόσο αργά καθώς έτσι πλήττεται η αξιοπιστία του προγράµµατος. Παράλληλα ήδη µπορεί να υπήρξαν κάποιες οριστικοποιήσεις φακέλων πριν την τροποποίηση και να έχουν κινητοποιηθεί πόροι για επιχειρηµατικά σχέδια που τώρα ίσως θα πρέπει να αλλάξουν. Υπενθυµίζεται πως αν ο παραγωγός αλλάξει τις δαπάνες του, τότε αλλάζει και η ηµεροµηνία που θεωρείται ότι έχει οριστικοποιήσει την αίτηση.

Πηγή: agronews.gr